Katon rakenteet
Kuva: Dakota Roos / Unsplash

Kotkan poliisiaseman julkisivua ja vesikattoa korjataan kesällä 2024

Rakennuksen ikkunoissa, julkisivussa ja vesikaton matalassa osassa on tapahtunut rakennuksen käytön aikana vaikeasti paikannettavissa olleita vesivuotoja. Vuonna 2023 Senaatti-kiinteistöt tilasi laajan kuntotutkimuksen vesivuotojen selvittämiseksi. Tutkimus paljasti ongelmia ikkunaelementtien asennustavassa, asemoinnissa ja liittymärakenteissa sekä matalan osan vesikaton pintarakenteessa ja läpivienneissä.

Tutkimus osoitti, että vesivuodot eivät ole aiheutuneet pysyviä vaurioita rakenteisiin eikä sisäolosuhteissa ole puutteita. Rakennuksen kestävyyden ja turvallisten käyttöolosuhteiden varmistamiseksi vesivuodoille altistuneet rakenteet korjataan laajamittaisesti.

”Saatujen selvitysten perusteella on ilmennyt virheitä rakennusmateriaalien valinnassa, rakentamisessa ja valvonnassa. Tästä syystä Senaatti rakennuksen omistajana vastaa korjausten toimeenpanosta. Tavoitteenamme on ensisijaisesti saada rakennus kuntoon ja korjata vesivuodot pysyvästi. Vesivuotojen syyt tarkentuvat työn edetessä, kun rakenteet ovat laajemmin näkyvissä”, kertoo Senaatin Itä-Suomen aluejohtaja Pasi Haataja.

Korjaustyöt aiheuttavat poliisiasemalla lähinnä työmaaliikenteestä ja melusta johtuvia häiriöitä, ja asema pysyy toiminnassa remontin aikana. Poliisi tiedottaa erikseen käyttäjiä, mikäli remontin toteutus aiheuttaa poikkeuksia poliisin palveluihin.