Oulun Medikiinteistöt, kuva: medikiinteistöt.fi

Oulun Medikiinteistöt myydään Lapti Groupille

Oulun Medikiinteistöt, kuva: medikiinteistöt.fi

Oulun Medikiinteistöt Oy on kiinteistöosakeyhtiö, joka perustettiin 1970-luvun puolessa välissä alun perin turvaamaan PPSHP:n henkilöstölle kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuus läheltä Oulun yliopistollista sairaalaa. Koska Oulun kaupungissa on jo pitkään ollut toimiva vuokra-asuntomarkkina, omistuksella ei ole enää strategista merkitystä PPSHP:lle.

”Tällä kaupalla katamme kertyneet alijäämät ja käännämme kuntayhtymän taseen ylijäämäiseksi. Omistajakunnat voivat myöhemmin päättää, miten tätä ylijäämää käytetään vai palautetaanko se mahdollisesti omistajakunnille”, toteaa PPSHP:n johtaja Ilkka Luoma.

Oulun Medikiinteistöt Oy omistaa 10 kerrostaloa ja noin 500 asuntoa. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti luopua yhtiön omistuksesta kesällä 2017. Myynnin käytännön toteutuksesta vastasi Catella Property Oy. Yhtiö siirtyy 1.11.2018 tehtävällä kaupalla Laptille. Yhtiön hallinnoima tontti myydään osin Laptille ja osin kiinteistösijoitusrahasto Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahastolle.

Myytävä kohde herätti markkinoilla mielenkiintoa. Kohteesta jätettiin viisi tarjousta, joista Lapti Group Oy teki korkeimman indikatiivisen tarjouksen. Lapti Group on nopeasti kasvava suomalainen rakennusalan konserni, joka keskittyy asunto- ja palvelutilarakentamisen lisäksi talotekniikan projektitoteutuksiin ja projektitoteutuksiin. Lapti Groupilla on työntekijöitä noin 800 henkilöä, ja sen liikevaihto tilikaudella 2017 oli noin 225 miljoonaa euroa.

”Kiinnostuimme kohteesta, koska Oulun Medikiinteistöt Oy on hyvin hoidettu vuokrataloyhtiö ja sen hallinnoimalla tontilla on myös käyttämätöntä rakennusoikeutta asuntojen uudisrakentamiseen. Asuntokannasta on pidetty hyvää huolta ja suunnitelman mukaiset kunnossapitoinvestoinnit on tehty”, kertoo Lapti Group Oy:n toimitusjohtaja Timo Pekkarinen.

Laptille merkittävä asia on myös kohteen erinomainen sijainti.

”Meille tärkeää on tietysti myös paikan saavutettavuus ja logistinen sijainti palvelujen, yliopistollisen sairaalan ja merkittävän työpaikka-alueen liikenteellisessä solmukohdassa”, Pekkarinen jatkaa.

Oulun Medikiinteistöt Oy jatkaa asuntojen vuokraustoimintaa. Nykyisten asukkaiden vuokrasopimukset ovat voimassa entisin ehdoin, eikä asukkailta edellytetä toimenpiteitä. Myös Sairaalarinteellä sijaitseva potilaskoti jatkaa toimintaansa.  Reilun 70 vuodepaikan potilaskoti palvelee kauempaa sairaalaan saapuvia potilaita ja heidän omaisiaan.

Ilkka Luoma ja Timo Pekkarinen ovat tyytyväisiä siihen, että Oulun Medikiinteistöt Oy:n omistus säilyy pohjoisessa. Sairaalarinteen alueella on käyttämätöntä rakennusoikeutta, ja Laptin suunnitelmana on laajentaa ja monipuolistaa Sairaalarinteen asuntokantaa. Tontilla käyttämätön rakennusoikeus mahdollistaa sille kaavoitettujen kolmen 12-kerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen.

”Tulemme rakentamaan vuokra-asuntojen rinnalle omistusasuntoja. Oulu lukeutuu Suomen nopeimmin kasvaviin kaupunkikeskuksiin ja haluamme olla täällä vahvasti läsnä kehittämässä kaupunkia ja kaupunkilaisten asumista”, toteaa Pekkarinen.

Myös sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma näkee Sairaalarinteen alueen tulevaisuuden myönteisenä.

”Tämän kaupan myötä sairaalan lähialue pysyy elävänä ja sen kehitys on turvattu.”