Onninen ja Are rakentamassa K-Kampusta Kalasatamaan

K-ryhmän uuden toimitalon K-Kampuksen rakentaminen on jo pitkällä, ja uusi toimitalo Helsingin Kalasatamaan valmistuu keväällä 2019. K-Kampuksen ensimmäisen vaiheen sähköurakoinnista vastaava Are hankkii tuotteet Onnisen kautta. Kaupungin ja julkisen liikenteen ytimessä oleva työmaa vaatii tarkkaa projektihallintaa ja aikataulutusta, jotta tavarantoimitukset sujuvat häiriöttä.

K-Kampuksessa sähköurakointia hoitava Are saa asentajien työhön tarvittavat tuotteet suoraan Kalasataman työmaalle. Tuotteet toimitetaan Onniselta työmaalle aamuisin. Käytössä ovat lisäksi täsmätoimitukset, jotka aikataulutetaan Aren toiveiden mukaisesti. ”K-Kampuksen työmaalle tulee meidän käyttöön muun muassa asennustarvikkeita, kaapeleita ja valaisimia. Urakoimme kohteessa sähköjärjestelmät. Meille on tärkeää, että tuotteita ei tarvitse varastoida työmaalla vaan saamme ne käyttöön silloin, kun tarvitsemme niitä eri työvaiheissa”, yksikönpäällikkö Ville Vilska Are Oy:stä sanoo ja jatkaa: ”Tiukkojen aikatauluvaatimusten ja suunnittelun takia teemme tilaukset useimmiten suoraan Onnisen vastuumyyjämme kautta. Yhteistyö K-Kampuksen työmaalla on ollut sujuvaa.”

Onninen Oy:n Talotekniikka-yksikön myyntijohtaja Matti Savolainen nostaa esille suunnittelun tärkeyden K-Kampuksen kaltaisessa kohteessa, joka sijaitsee vilkkaasti liikennöidyllä kaupunkialueella. ”Tavarantoimitusaikataulujen suunnittelu ja ennakointi ovat avainasemassa, jotta tuotteet ovat urakoitsijan eli Aren käytettävissä heidän haluamaansa aikaan työmaalla. Näin pystymme antamaan Arelle enemmän aikaa keskittyä työntekoon. Varastoimisen minimointi työmaalla on myös osa projektihallintaamme”, Savolainen sanoo.

Mahdollisimman varhainen mukanaolo koko työmaalogistiikan suunnittelussa auttaa Savolaisen mukaan kaikkia osapuolia. ”Olemme yhdessä tavarantoimittajien kanssa päässeet K-Kampus-hankkeeseen mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Työmaalogistiikkaan liittyviä hyötyjä on haastavaa saada ilman, että pääsee mukaan mahdollisimman alusta alkaen. Meidän roolimme on projektihallinnan lisäksi kattava tuote- ja palveluvalikoimamme, jonka voimme tarjota laajojen tavarantoimittajaverkostomme avulla”, Savolainen kertoo.

Keväällä 2019 Helsingin Kalasatamaan valmistuva K-Kampus on K-ryhmän uusi toimitalo. Rakennushanke toteutetaan yhteistyössä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Työhyvinvointi on ollut erityisenä kohteena K-Kampuksen suunnittelussa. Tämä on tavoitettu muuntojoustavilla työtilaratkaisuilla ja edistyksellisillä taloteknisillä ratkaisuilla. K-Kampukseen sijoittuu Keskon pääkaupunkiseudun toiminnoista yli 1 800 työntekijää. Heidän joukossaan on myös vuodesta 2016 K-ryhmään kuuluneen Onnisen pääkonttorin henkilöstö. K-Kampuksessa on kuusi kerrosta ja yhteensä 27 000 kerrosalaneliömetriä.