Kuva: nurmijarvi.fi

Nurmijärvi etsii yhteistyökumppania uuden asuinalueen kehittämiseen

Nurmijärven kunta tehostaa Kirkonkylän keskusta-alueen maankäyttöä. Nyt haetaan Vanhan Sähkölaitoksen alueelle yhteistyökumppania, joka esittää luonnosvaiheen pohjalta oman vaihtoehtonsa kaavaratkaisuksi. Kahden erillisen kilpailun kohteina ovat kerrostalo- ja kaupunkipientaloalue.

Kuva: nurmijarvi.fi

Kumppanihaku tapahtuu avoimella suunnitteluvaraushakumenettelyllä, jolla haetaan kahdelle kilpailualueelle soveltuvaa kokonaiskonseptia asemakaavamuutostyön pohjaksi.

Kunta on asettanut asemakaavan laadulliset tavoitteet luonnosvaiheen perusteella. Luonnosvaiheen aineisto toimii suunnitteluohjeena kumppanille tai kumppaneille, jotka esittävät luonnosvaiheen pohjalta oman vaihtoehtonsa kaavaratkaisuksi. Toinen kilpailualue koskee kerrostalokohdetta ja toinen kaupunkipientalo- eli town house -kohdetta.

Kilpailut kohteista ovat käynnistyneet ja päättyvät 19.1.2023. Kilpailuehdotuksia arvio kunnan viranhaltijoista muodostettava asiantuntijaryhmä, joka tekee esityksen kunnanhallitukselle. Arvostelussa kiinnitetään huomiota arkkitehtoniseen kokonaisideaan, viihtyisyyteen, monipuoliseen asuntotarjontaan sekä puurakentamisen hyödyntämiseen hankkeessa.