Rakennetun ympäristön parhaita opinnäytetöitä palkittiin

Rakennustuotteiden Laatu Säätiö sr on jakanut ensimmäistä kertaa Pro Quality -palkinnot kuudelle rakentamiseen, rakennustuoteteollisuuteen tai talotekniikkaan liittyvälle opinnäytetyölle. Kunkin palkinnon arvo on 5000 euroa. 

Säätiö haluaa Pro Quality -palkinnolla kannustaa opiskelijoita ja oppilaitoksia tutkimaan ja kehittämään innovatiivisia ratkaisuja rakennetun ympäristön ajankohtaisiin tarpeisiin. Kuudesta nyt palkitusta kaksi oli väitöskirjoja ja neljä diplomitöitä. Palkituista neljä oli Tampereen yliopistosta ja kaksi Aalto-yliopistosta. 

Rakennustuotteiden Laatu Säätiö pyysi yliopistojen professoreilta ehdotuksia palkittaviksi, ja säätiön hallitus teki lopullisen valinnan. Opinnäytetyöt ovat valmistuneet vuosina 2021–2022.

– Palkitut työt edustavat suomalaista tutkimustyötä ja ammattitaitoa, jolla on merkitystä rakennusalalle,  Rakennustuotteiden Laatu Säätiön toimitusjohtaja Jaakko Tuominen sanoo.

Tohtorin väitöskirjasta palkittiin Aalto-yliopiston Anna Antonova, jonka työ käsitteli teräskuidun pinnan sekä ympäröivän sementtikiven ominaisuuksien vaikutusta teräskuidun ja sementtikiven väliseen tartuntaan. Toinen väitöskirjapalkittu oli Tampereen yliopiston Toni Simolin. Työ koski sähköajoneuvojen sekä latausjärjestelmän ja -keskuksen kehittämistä.

Diplomitöistä palkittiin Daniel Lehtonen (Tampereen yliopisto, työn aiheena tilaelementeistä kootun puukerrostalon jäykistäminen), Miika Lundell (Tampereen yliopisto, aiheena  maalämpökerrostalojen verkostovaikutukset), Katriina Ruskeeniemi (Aalto-yliopisto, aiheena vähäpäästöisten betonien käyttömahdollisuudet korjausrakentamisessa) ja Tatu Saastamoinen (Tampereen yliopisto, aiheena CLT–betoni -liittolaatan mitoitus ja poikkileikkauksen valitseminen).

Pro Quality -palkinnot jaettiin nyt ensimmäisen kerran, mutta Rakennustuotteiden Laatu Säätiö on Jaakko Tuomisen mukaan jakanut apurahoja ja lahjoituksia lähes kuuden miljoonan euron verran vuodesta 2007 lähtien. Tukien jakoperusteissa on korostunut teollisuuden soveltava tutkimus- ja kehitystyö, jolla on vaikutusta yritystoimintaan. 

 – Hankekohtaiset avustukset ovat vaihdelleet tuhannesta sataan tuhanteen euroon. Säätiö jakaa vuosittain merkittävän osan pääoman tuotostaan, Tuominen kertoo.

Rakennustuotteiden Laatu Säätiötä johtaa hallitus, jonka jäsenet nimittää Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Rakennusmateriaalit-jaosto, Betoniteollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry, Puutuoteteollisuus ry ja Talotekninen teollisuus ja kauppa ry.

Teksti ja kuva: Jaana Ahti-Virtanen