Niittykummun kauppakeskus

Teksti Matti Valli | Mikael Lindén

Kauppakeskus Niityn sekä 24- ja 12-kerroksisten asuintalojen urakoitsijana on toiminut SRV Rakennus Oy ja pääsuunnittelijana arkkitehtitoimisto Sarc Oy. Kokonaisuuteen kuuluu myös Huippuparkki Oy:n pysäköintitilat. Arkkitehti Niklas Lagerbohm kuvaa, että iltaisin, kun 24-kerroksisen asuintalon valot syttyvät, lasitetusta parvekeseinästä muodostuu koko rakennuksen korkuinen elävä valoseinä.

– Talon julkisivu koostuu sandwich-elementeistä, joiden pystysaumat on häivytetty pystyaiheisen kohokuvion avulla. Julkisivu näyttää yhtenäiseltä, kun elementtijakoa ei näy, Lagerbohm toteaa.

Metro ja kauppakeskus

Lagerbohmin mukaan kauppakeskus Niitty poikkeaa muista länsimetron varrella olevista kauppakeskuksista, koska metro on välittömässä yhteydessä kauppakäytävään, välissä ei ole tuulikaappia, ei palolasiseinää eikä ulko-ovea.

– Kauppakeskuksen sisäänkäynnit on verhoiltu ulkopuolelta punertavilla keraamisilla laatoilla. Näin ne erottuvat muusta vaaleanharmaasta rakennusmassasta, ja asiakkaat löytävät tiensä paremmin metroon ja kauppakeskukseen, Lagerbohm sanoo.

Samaa keraamista laattaa on käytetty kerrostalojen asukaspihoilla, jonne sijoitetut kaksi ilmanvaihdon konehuonetta on verhoiltu kolmella vihreän sävyllä.

Yhtenäinen kokonaisuus

Jo alueen kaavaan kirjattuna toteutuksen tavoitteena on ollut yhtenäinen kokonaisuus. Rakennukset on sidottu yhteen valkoisella betonilla.

– Betonin pinta muodostaa eräänlaisen katkeamattoman vaalean nauhan, joka laskeutuu alas Niittyhuipun korkeaa päätyseinää pitkin, jatkaa matkaansa maantasossa pysäköintilaitoksen ympäri, kiertää kauppakeskuksen etelän puoleiset julkisivut ja nousee takaisin ylös Niittytorin päätyseinää pitkin, Niklas Lagerbohm kertoo.

Kauppakeskuksen Merituulentien puoleinen julkisivu on verhoiltu kolmiulotteiseksi taitetulla valkoisella levyverkolla.

– Levyverkon silmät on asennettu eri suuntiin katsoviksi, mikä antaa julkisivulle elävän vaikutelman. Myös pysäköintikerrokset on verhoiltu samalla verkolla, jolloin myös verkkopinnat muodostavat rakennuksia yhteen sitovan julkisivupinnan, Lagerbohm toteaa.

Pysäköintitilaa on neljän kerroksen verran. Kauppakeskuksen päällä on kaksi kerrosta asiakkaiden ja metromatkustajien pysäköintitarpeisiin. Asukkaiden pysäköinti on kahdessa kerroksessa kauppakeskuksen alla.

Kauppakeskuksessa toimii kaksi päivittäistavarakauppaa, ravintoloita ja palveluita. Sisätilojen toteutusta leimaa kustannustehokkuus: katto on verkkokattoa ja lattia mosaiikkibetonilattia.

Vilkas työmaa

SRV Rakennus Oy on urakoinut sekä Kauppakeskus Niityn että sen yhteyteen rakennetut kaksi asuintaloa. Niityn työmaan projektipäällikkö Kimmo Hyry kertoo, että alueella toteutetut useat samanaikaiset työmaat kasvattivat logistista haastetta.

– Länsimetron rakentaminen oli täydessä vauhdissa, ja Espoon kaupunki toteutti omia katuprojektejaan. Kaikki tämä täytyi sovittaa yhteen, Hyry sanoo.

– Kolmen samanaikaisen työmaan toteutus korosti työturvallisuuden merkitystä. On todella vaativaa rakentaa yhtä aikaa kauppakeskusta ja sen päälle Espoon korkeinta rakennusta, Hyry jatkaa.

Kauppakeskus Niityn rakennesuunnittelijana on toiminut Matti Manninen Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy:stä. Mannisen mukaan suunnitelmat muuttuivat usein hankkeen aikana. Etenkin metron tekniikkasuunnittelu aiheutti paljon muutoksia kauppakeskuksen ja sen alla olevien pysäköintitilojen rakenteisiin.

– Suurimmat haasteet liittyivät pohjavedenpinnan alle ulottuvien rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen, jossa onnistuttiin hienosti, Manninen sanoo.

Yhteistyötä tehtiin myös kahden asuintalon suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Muun muassa veden- ja lämmöneristysten liittymiset edellyttivät yksityiskohtaisten detaljien laatimista.

– Metron rakenteet puolestaan määräsivät päälle tulevan kauppakeskuksen runkojaon, joten aivan optimaalisesti kustannustehokkaisiin rakenteisiin oli mahdoton päästä, Manninen toteaa.

Niittyhuippu 24, Niittytori 12

As Oy Niittyhuipussa on 24 kerrosta, 200 asuntoa ja katolla tuulelta suojattu terassi. Kymmenen alinta kerrosta on myyty Satolle vuokra-asunnoiksi. Ylimpien kerrosten asunnot rakennusliike SRV myy vapailla markkinoilla. Asunnot ovat pienehköjä, mutta suurimmissa on neljä huonetta.

Saton rakennuttamassa As Oy Niittytorissa on 12 kerrosta ja sata asuntoa. Asuintalot on urakoinut SRV Rakennus Oy. As Oy Niittyhuippu toteutettiin perustajaurakointina ja As Oy Niittytori KVR-urakkana Satolle.

Saton liiketoimintajohtaja Antti Aarnio kertoo, että kohteen kaavoitusprosessin alku oli kiireinen, koska Niittykummun metroasema tuli länsimetroon mukaan jälkikäteen ”ylimääräisenä” asemana.

– Alussa lukuisia intressejä jouduttiin sovittamaan yhteen, mutta lopputulos oli hyvä. Hanketta koskeva viestintä alueen asukkaille ja jatkuva vuoropuhelu onnistuivat myös hyvin eikä kaavasta valitettu, Aarnio sanoo.

Aarnion mukaan työmaasuunnittelu, urakoiden rajapinnat ja yhteensovitukset onnistuivat hallitusti, kun SRV urakoi kaikki kolme kohdetta. Hyvää oli sekin, että arkkitehtisuunnittelukin oli yksissä käsissä.

– Metroaseman läheisyys ei aiheuttanut vaatimuksia melu- ja äänieristykselle. Ainoat melu- tai äänieristystä koskevat vaatimukset johtuivat ohi kulkevan Merituulentien liikenteestä, ei metrosta, Aarnio sanoo.

SRV:n rakennuttajapäällikkö Ilkka Tiensuu kertoo, että kauppakeskuksen ja asuintalojen muodostama kokonaisuus mahdollisti yhteiset hankinnat.

Kaikki rakentaminen piti yhteen sovittaa alla kulkevan metrotunnelin sekä metroaseman rakentamisen kanssa.

– Yhteensovituksia kauppakeskuskokonaisuutta rakentavien toimijoiden ja metron työmaan välillä oli viikoittain ja jopa päivittäin. Toisen aiheuttamat haitat pyrittiin ottamaan huomioon aina tulevan viikon toiminnassa, Tiensuu kertoo.

– Yhteistyötä tehtiin myös kaupungin suuntaan, koska alueella käynnistettiin mittavat kunnallistekniikan ja kadunrakentamisen työt.

Stabiliteetit varmistettiin

Asuintalojen rakennesuunnittelusta on vastannut Wise Group Finland Oy:n Jukka Ukko. Niittyhuippu sijoittuu osittain metroradan huoltotunnelin päälle ja Niittytori puolestaan liukuporraskuilun läheisyyteen.

– Kallion mekaanisista ominaisuuksista teetettiin länsimetro-projektin yhteydessä simuloinnit, jotta voitiin varmistua kallion stabiliteetista, Ukko sanoo. Korkeutensa takia Niittyhuipun vaativuusluokka on poikkeuksellinen.

– Seuraamusluokka on CC3 ja toteutusluokka 3. Nämä seikat vaikuttivat kaikkiin suunnittelu- ja toteutusratkaisuihin sekä edellyttivät myös suunnitelmien ulkopuolista tarkastusta ja toteutuksen laajennettua tarkastusta, Ukko sanoo.

Tuulitekijät huomioon

Niittyhuipun korkeus perustusten alapinnasta korkeimpaan kohtaan on vajaa 95 metriä. Tuulivaikutusten FEM-analyysissä tarkasteltiin tuulen vaikutusta kokonaisstabiliteettiin, kantavien rakenteiden mitoitukseen ja julkisivuihin.

– Tuuli vaikuttaa myös asukkaiden kokemuksiin. Rakennuksen kiihtyvyydet tarkastettiin, jotta mahdolliset epämukavuuden tunteet voitiin tunnistaa ja minimoida etukäteen, Ukko toteaa.

Tuulisuuskartoituksessa tutkittiin katutasossa ja käyttöpihoilla esiintyvien tuulien haitallisuutta.

– Niittyhuipussa kiinnitettiin erityistä huomiota julkisivujen huoltoon. Elementtien ulkokuorien suunnittelukäyttöiäksi valittiin 100 vuotta ja saumaus tehtiin niin sanottuna tuplasaumauksena. Huoltoa varten rakennukseen suunniteltiin ympäri kiertävä huoltokelkka.

Niittykummun kauppakeskus ja asuinkerrostalot
Rakennuttaja: SRV Rakennus Oy (kauppakeskus, pysäköintilaitos
ja as.oy. Niittyhuippu), Sato-Rakennuttajat Oy
(as.oy. Niittytori)
Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Sarc Oy
Rakennusurakoitsija: SRV Rakennus Oy
Pohjatutkimus: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Rakennesuunnittelija: Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy
(kauppakeskus ja pysäköintilaitos), Wise Group Finland
Oy (as.oy. Niittyhuippu ja as.oy. Niittytori)

 

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.