Kuva: Arno de la Chapelle

NCC korjaa Myyrmäen kirkon

Myyrmäen kirkon peruskorjauksen toteuttaa NCC Suomi Oy. Tarjouskilpailuun osallistui neljä tarjoajaa.

Kuva: Arno de la Chapelle

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto teki urakoitsijavalinnan, jonka perusteina olivat sekä hinta että laatu. Molempien osuus ratkaisussa oli 50 %. Tarjousten laatua arvioitiin tarjoajien aiemmin tekemien töiden referensseillä ja hankkeeseen kiinnitettävien ammattilaisten kokemuksella ja osaamisella.

Hanke toteutetaan projektinjohtourakkana. Projektinjohtourakoitsija johtaa hanketta läheisessä yhteistyössä tilaajan kanssa niin, että hankinnat, suunnittelu ja rakentaminen limitetään ajallisesti jakamalla rakennustyö erilaisiin paketteihin. Itse rakennustyöstä ja työmaan johtovelvollisuuksista vastaa urakoitsija.

Sopimus urakoitsijan kanssa tehdään tammikuussa 2023. Tavoitteena on saada kirkko uudelleen käyttöön alkuvuonna 2024.

Myyrmäen kirkko on ollut suljettuna sisäilmaongelmien vuoksi vuodesta 2019. Kirkko on valmistunut 1984, ja sen on suunnitellut akateemikko Juha Leiviskä.