Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Motiva: Energiansäästössä toimitilojen käyttäjät avainasemassa

Motivan mukaan toimistojen, koulujen ja virastojen käyttäjät tarvitsevat tietoa, kannustusta ja motivointia siihen, kuinka he voivat käytännön toimillaan vaikuttaa rakennuksen energiankulutuksen tehostamiseen ja energian säästämiseen. 

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

– Ensin kannattaa siis selvittää, miten ja mihin aikaan tiloja käytetään. Olisiko kenties mahdollista yhdistää iltakäytöt tiettyyn tai tiettyihin tiloihin, jolloin muissa tiloissa voidaan säätää ilmanvaihtoa pienemmäksi ja valaistus jopa kokonaan pois iltaisin, sanoo johtava asiantuntija Harri Heinaro valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta.  

Kiinteistöt voivat olla myös muiden kuin oman henkilöstön käytössä, jolloin sekä päivä- että iltakäyttäjät on otettava erikseen huomioon.

– Monet energiankulutusta lisäävät asiat eivät ole kiinteistöautomatiikan älykkyydellä hoidettavissa, ainakaan kaikkialla. Mitä vähemmän automaatio huolehtii tilojen energiankäytöstä, sitä enemmän käyttäjä voi vaikuttaa turhan energiankulutuksen karsimiseen. Hyvällä ohjeistuksella saa pienistä puroista yhdessä koko porukan kanssa ison energiansäästön virran,  erityisasiantuntija Vesa Peltola Kuntaliitosta toteaa.

Esimerkiksi valot jäävät helposti palamaan tilasta poistuttaessa, mikäli automatiikka ei niitä sammuta. Turhien valojen sammuttelu kuuluu Motivan mukaan käyttäjien perusohjeistukseen.   

Vinkit tilojen käyttäjien ohjeistamiseen:  

  • valaistuksen käyttöajat ja -tavat 
  • ilmanvaihdon käyttöajat ja toimintaohjeet ongelmatilanteissa 
  • mihin havaituista talotekniikan toimivuuteen liittyvistä epäkohdista kuten esimerkiksi turhasta valaistuksesta voi ilmoittaa 
  • tilojen oikeat lämpötilat ja toimintaohjeet ongelmatilanteissa sekä suositukset veden käytöstä erityisesti pesutiloissa
  • tiedot tehdyistä toimenpiteistä käyttäjille, kun ilmanvaihto ja lämpötilat on tarkastettu ja säädetty energiansäästötavoitteiden mukaisiksi
  • käyttäjille tiedoksi toimet, joilla varaudutaan mahdollisiin sähkökatkoihin