Kuva: Mäkelä Alu

Mäkelä Alu investoi 10 miljoonaa tuotantonsa hiilineutraaliuteen

Alumiiniprofiileja Alajärven Luoma-aholla ja Kuusankosken Voikkaalla valmistava Mäkelä Alu Oy tavoittelee tuotantonsa hiilineutraaliutta vuoden 2025 loppuun mennessä. Yhtiö investoi 10 miljoonaa euroa muun muassa tuotannon sähköistämiseen ja lämmöntalteenottoon.

Kuva: Mäkelä Alu

– Tulemme hankkeessa vähentämään nestekaasun käyttöä radikaalisti sähköistämällä tuotantoa, rakentamalla omaa sähkön tuotantoa ja varastointia sekä lisäämällä hukkalämmön talteenottoa. Näillä toimenpiteillä pystymme vähentämään hiilidioksidipäästöjä noin 2800 tonnia vuodessa, mikä on noin 40 % nykyisistä oman tuotannon päästöistämme, kertoo Mäkelä Alun kehitysjohtaja Tomi Pilbacka.

Mäkelä Alu sai hankkeeseen työ- ja elinkeinoministeriöltä energiainvestointitukea 2,85 miljoonaa euroa. 

Hanke koostuu kahdeksasta osaprojektista, joiden on tarkoitus valmistua vuoden 2026 kesäkuuhun mennessä. Sähköistäminen ja hankkeeseen sisältyvät uusiutuvan energian projektit edellyttävät isoja muutoksia tehtaan sisäiseen sähköverkkoon. Tällä hetkellä nestekaasua käytetään aihionlämmitykseen kahdella puristinlinjalla. Ne korvataan induktioteknologialla, jossa voidaan käyttää energiana uusiutuvaa sähköä.

Sekä Luoma-ahon että Voikkaan tehtaille rakennetaan lämmöntalteenottoratkaisu prosessien hukkalämpöjen hyödyntämiseksi. Lisäksi valimon sulatusuuniin uusitaan polttimet ja niiden ohjausjärjestelmä, jotta kaasunkulutus ja typpioksidipäästöt vähenisivät. 

Yksi hankkeen osaprojekteista on uuden 20 kV:n kytkinaseman rakentaminen. 

– Tulemme myös rakentamaan 950kWp:n aurinkosähköjärjestelmän tuottamaan omaan prosessiimme uusiutuvaa sähköä. Rakennamme lisäksi 1 MWh:n sähkövaraston. Aurinkosähköjärjestelmä sijoittuu omalle kiinteistöllemme ja osittain tehdashallien katoille, Pilbacka kertoo.