Espoon Finnooseen lähelle merta ja metroasemaa valmistui uusia asuntoja syksyllä 2021. Rakentaminen jatkuu seuraavat 10 vuotta. Kuva: Espoon kaupunki

A-Insinööreiltä arvio asuntojen neliöhinnoista vuonna 2040

Uusien asuinalueiden neliöhinnat nousevat A-Insinöörien ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä jopa ohi perinteisten arvoalueiden, jos palvelu- ja infrainvestoinnit toteutuvat. Ennusteen mukaan Espoon Finnoo ohittaa Tapiolan keskineliöhinnoissa ja Helsingin Munkkivuori lähtee uuteen nousuun.

Espoon Finnooseen lähelle merta ja metroasemaa valmistui uusia asuntoja syksyllä 2021. Rakentaminen jatkuu seuraavat 10 vuotta. Kuva: Espoon kaupunki

A-Insinööreissä selvitettiin, miten neliöhinnat kehittyvät tulevaisuudessa Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun eri asuinalueilla vuodesta 2022 vuoteen 2040. Ennuste perustuu Cityfier-mallinnukseen, joka ottaa huomioon nykyisen rakenteen ja hintakehityksen lisäksi aluetta koskevat kaavasuunnitelmat eli muun muassa joukkoliikenneinvestoinnit sekä julkiset ja yksityiset palvelut.

Arvokkaimmat asuinalueet sijaitsevat vuonna 2040 edelleen Helsingissä, mutta vertailun kovin keskimääräinen asuntojen hintojennousu nähdään ennusteen mukaan Tampereella (+21 %).

– Nykyisessä turbulenssissa, epävarmassa markkinatilanteessa jako pitkällä tähtäimellä haluttujen asuntojen ja sijaintien ja vähemmän haluttujen kohteiden välillä korostuu, kaupunkikehitysjohtaja Jukka Kettunen A-Insinööreistä toteaa.

Kehittyvien alueiden ykkönen on viime vuoden analyysin tavoin Espoon Finnoo-Eestinmalmi, missä asuntojen keskihinta tulee ennusteen mukaan yli kaksinkertaistumaan vuoteen 2040 mennessä (+124 %). Vuoden 2040 ennustetulla keskineliöhinnalla Finnoo nousee jo Espoon arvokkaimmaksi asuinalueeksi ohi Tapiolan.

Suurin yllättäjä ja nousija Espoossa on A-Insinöörien mukaan omakotitaloalue Kalajärvi, missä asuntojen keskihinnan ennakoidaan nousevan lähes Finnoota vastaavasti. Kalajärvelle on kaavoitettu pientaloasumista noin 2500 uudelle asukkaalle.

– Kalajärvi edustaa esimerkillistä pientaloaluetta, jota suunnitellaan kestävän kehityksen ehdoilla. Uudet kodit rakennetaan nykyisen paikalliskeskuksen ympärille ja lähipalveluja on varauduttu täydentämään päiväkodilla ja senioritalolla. Alue tulee olemaan tiivis ja kompakti ollakseen pientaloalue ja liikennevisiossa sinne on tehty myös pikaraitotie-varaus, Kettunen kertoo.

Tampereella paras reaalinen arvonkehitys (+112 %) tullaan ennusteen mukaan näkemään Hiedanrannassa. Entiselle teollisuusalueelle Näsijärven rannalle rakentuu parhaillaan uusi asuinalue 20 000–25 000 asukkaalle.

– Hiedanranta on tasapainoisen, kestävän aluerakentamisen hanke, ja nyt näyttää siltä, että kaupunginosasta on kehittymässä Tampereen arvostetuin, tietyssä mielessä Tampereen Riviera, Kettunen toteaa.

Toinen nousija Tampereella on Messukylän alue, missä reaalihintojen ennakoidaan nousevan nykyisestä 69 %.

– Messukylässä on merkittävää ns. brownfield-potentiaalia. Alueella on nyt teollisuutta ja varastoja eli kehitettävää tonttivarantoa on, Kettunen sanoo.

Vantaalla Kivistö on A-Insinöörien ennusteen mukaan nousemassa kaupungin arvokkaimmaksi asuinalueeksi vuoteen 2040 mennessä, jos suunnitellut investoinnit toteutuvat. Kivistön keskihintojen ennustetaan nousevan 39 %. Asukasmäärä kasvaa 16 000:sta 26 000:een.

– Kaupunki on kaavoittanut asemanseudun kortteleihin valtavasti lähipalveluja, joita nyt, odotuksen jälkeen, on alkanut rakentua. Kauppakeskus Kivis avataan suunnitelmien mukaan ensi vuonna. Odotukset Vantaan uutta keskustaa kohtaan ovat korkealla, Kettunen sanoo.

Uutena nousijana Vantaalla on tieteen ja oppimisen, asumisen ja palvelut yhdistävä Jokiniemi. Neliöhinnoissa odotetaan 39 %:n nousua Tikkurin kauppakeskuksen uudistuksen ja Vantaan pikaraitotien myötä.

Turussa tulevaisuuden alueiden ykkönen on edelleen Kupittaa. Suurinta ja nopeaa arvonnousua ennustetaan keskustan läheisyyteen Pitkämäki-Muhkuriin (+58 %).

Helsingissä suurin keskimääräisten neliöhintojen nousu (+43 %) nähdään Kaitalahdessa Kruunuvuorenrannassa, minne rakennetaan parhaillaan raitiolinjaa ja asuntoja.

Vanhojen kaupunginosien yllättäjä on Munkkivuori, missä hintakehitysennuste parani eniten viime vuodesta. Munkkivuoressa reaalisten keskihintojen ennakoidaan nyt nousevan 25 % nykyisestä. Merkittävin tuore kaavahanke on Munkkivuoren ostoskeskuksen uudistus 2027. Huopalahdentien bulevardin varteen on ensi vuosikymmenellä tarkoitus nousta asuntoja noin 3000 uudelle asukkaalle ja toimitiloja 2000 työntekijälle.

– Munkkivuori on nukkunut ikään kuin ruususen unta, ja nyt kun siellä käynnistyy useita merkittäviä hankkeita, kaupunginosa tulee näkemään renessanssin tulevien 20 vuoden aikana, Jukka Kettunen sanoo.

– Vetovoima pysyy ja kasvaa niillä alueilla, joihin investoidaan. Myös perinteiset vanhat alueet tarvitsevat tasapainoista yksityisten ja julkisten palvelujen, asumisen ja liikenneyhteyksien kehittämistä. Keskusta-alueiden ylläpitämiseksi keskustoihin pitäisi kaavoittaa asumista työpaikkojen ja liiketilojen lisäksi, Kettunen toteaa.