Kilpailuehdotus AHTI, merenrantapromenaadi Etelärannassa. Kuva: Suunnitteluryhmä AHTI

Millaisella Makasiinirannalla sinä viihtyisit?

Helsingin Eteläsataman Makasiinirannan kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailun kilpailuehdotukset ovat nyt nähtävillä ja kommentoitavina Kerro kantasi -verkkopalvelussa 16.12.2021–16.1.2022. 

Kilpailuehdotus AHTI, merenrantapromenaadi Etelärannassa. Kuva: Suunnitteluryhmä AHTI

Yhdeksän kansainvälistä kilpailuryhmää on laatinut kokonaissuunnitelman, jossa kaupungin keskusta palveluineen laajenee Makasiinirantaan. Kilpailun tavoitteiden mukaisesti Makasiiniranta on jatkossa osa käveltävää keskustaa, Helsingin rantoja kiertävää rantareittiä sekä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijaintipaikka.

Makasiinirannan kilpailun ensimmäisen vaiheen yhdeksän kilpailuehdotusta on jätetty nimimerkein, ja ne ovat julkisesti nähtävinä ja kaikkien kommentoitavana Kerro kantasi -palvelussa. Kommentteja ja näkemyksiä kilpailuehdotuksista voi jättää 16.1.2022 asti. Kooste palautteesta annetaan tuomaristolle tiedoksi ja hyödynnettäväksi kilpailun tuomarointia varten.

– Tavoitteenamme on elämyksellinen ja merellinen Makasiiniranta, jossa kulttuuri ja vapaa-aika ovat vahvasti läsnä ja jonne ihmiset läheltä ja kaukaa haluavat tulla. Tapahtumat, palvelut sekä merellisessämaisemassa kulkemaan kutsuva reitti edistävät keskustan laajentumista Eteläsatamaan samalla lisäten myös alueen yritysten elinvoimaa, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen sanoo.

Tuomaristo tekee päätöksen jatkoon valittavista töistä maaliskuussa 2022. Tuomaristo valitsee toiseen vaiheeseen enintään neljä parasta kilpailuehdotusta laatinutta kilpailijaa. Kilpailu ei sisällä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelua, vaan museosta on tarkoitus järjestää erillinen arkkitehtuurikilpailu myöhemmin.

Jatkoon valitut kilpailijat laativat tarkennetun kilpailuehdotuksen kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Myös toisessa vaiheessa kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoivaksi Kerro kantasi -palveluun. Makasiinirannan kilpailun voittaja julkistetaan syksyllä 2022.

Kilpailun suunnitteluryhmät ovat:

• Foster + Partners, Maanlumo and Ramboll with Hines Nordics

• HGR Property Partners, PES-Architects, VSU, WSP, Sweco

• Konsortium Gran, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll, HTJ

• Merellinen Helsinki 2030, JKMM, Loci, Ramboll

• NCC Property Development Oy ja NCC Suomi Oy (NCC, Arkkitehdit Soini & Horto, AOR Arkkitehdit, MASU Planning, Destia, Ramboll Finland, Salsa Concept)

• Skanska CDF Oy ja Skanska Talonrakennus Oy (Skanska Talonrakennus, Arkkitehtitoimisto ALA, SLA S/A, Sitowise)

• South Harbour (NREP, SRV, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise)

• AALTO Development, LMA, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise

• Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU)