Premico ja Lujatalo toteuttavat rakentamisen muovitiekartan pilottihankkeen Vantaan Asolaan. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Hirvonen ? Huttunen.

Lujatalo rakentaa Premicolle 76 vähämuovista asuntoa Vantaan Asolaan

Premico ja Lujatalo toteuttavat rakentamisen muovitiekartan pilottihankkeen Vantaan Asolaan. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Hirvonen – Huttunen.

Vuonna 2019 perustetun Premico Asuntorahasto II Ky:n tavoitteena on rakennuttaa noin 1700 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa Suomen kasvukeskuksiin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Ympäristöministeriön laatiman muovitiekartan tarkoituksena on vähentää ja välttää sekä kierrättää ja korvata muovin käyttöä rakentamisessa.

”Olemme erittäin innostuneita ja ylpeitä voidessamme toteuttaa Suomen ensimmäisen muovitiekarttahankkeen asuntotuotannossa. Tulevaisuudessa tulemme toteuttamaa lisää asuntohankkeita, joissa korostuvat ekologisuus ja energiatehokkuus”, toteaa Premicon investointijohtaja Samuel Tuomola.

”Kaikki hankkeen muovin käyttö rakentamisajan aikana pyritään minimoimaan. Muovin käyttö sekä käytön vähentämiseen liittyvät toimenpiteet dokumentoidaan. Projektin aikana kerätty tieto koostetaan rakentamisohjeeksi, jota Premico tulee jatkossa noudattamaan kaikissa rakennuttamissaan hankkeissa”, jatkaa Tuomola.

Kohteen rakentaa Lujatalo Oy, joka valikoitui pilottihankkeen toteuttajaksi, koska se on Premicon mukaan yksi kestävän rakentamisen edelläkävijöistä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että pitkäaikainen yhteistyömme Premicon kanssa saa jatkoa, ja pääsemme toteuttamaan heidän kanssaan Suomen ensimmäistä muovitiekarttahanketta asuntorakentamisessa”, sanoo Lujatalon asuntorakentamisen aluejohtaja Janne Mönkkönen.

Kohteen rahoittaja Kuntarahoitus Oyj on hyväksynyt hankeen vihreän rahoituksen piiriin.

”Vihreän rahoituksen portfolioon haetaan edelläkävijähankkeita. Hankkeet hyväksyy ympäristöasiantuntijoista koostuva arviointiryhmä, ja he pitivät Premicon kohdetta tärkeänä esimerkkihankkeena, joka tulee lisäämään ymmärrystä rakentamisen materiaalivaihtoehdoista ja välillisistä kasvuhuonekaasuvähennyksistä. Tulemme seuraamaan hanketta tarkkaan ja jakamaan siinä kerrytettyä tietoa myös muille rakennusalan toimijoille”, kertoo Päivi Petäjäniemi, Kuntarahoituksen vihreän ja yhteiskunnallisen rahoituksen asiantuntija.
Hanke toteutetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n 10 vuoden korkotukilainalla.