Lujabetonille valmisbetonitehdas Helsinkiin

Lujabetoni rakentaa modernin, korkean kapasiteetin valmisbetonitehtaan Helsinkiin Tattarisuolle, Lujabetonin nykyisen tehtaan kanssa samalle tontille. Uusi tehdas kasvattaa Lujabetonin pääkaupunkiseudun valmisbetonikapasiteettia 75 %.

– Rakentaminen jatkuu pääkaupunkiseudulla erittäin vahvana ja alue laajenee ja kasvaa tulevien vuosien aikana hyvin paljon. Me haluamme parantaa palvelukykyämme entisestään niin suurissa kuin pienemmissä hankkeissa ja asiakastarpeissa, Lujabetonin valmisbetoniyksikön johtaja Markus Haatainen sanoo.

Uusi betonitehdas parantaa Lujabetonin mukaan sen kykyä valmistaa Luja-Vähähiilibetonia, kun erilaisten sideaineiden käyttömahdollisuudet lisääntyvät raaka-aineiden varastokapasiteetin merkittävän lisäyksen ansiosta. Lujabetonin mukaan tämä edistää vähähiilistä betonirakentamista ja vie yritystä kohti sen asettamia ympäristötavoitteita.

Uudessa tehtaassa kaikki kiviaines säilytetään Lujabetonin mukaan suljetussa rakennuksessa, jolloin laadun tasaisuus säilyy eikä melua tai kiviainesten käsittelystä tulevaa kiviainespölyä synny. 

Helsingin Tattarisuon tehdasinvestoinnissa on pohjatyöt ja paalutukset tehty. Tehdas valmistuu vuoden 2021 aikana, ja betonia siellä aletaan valmistaa asiakkaiden tarpeisiin vuoden 2022 tammikuussa.