Lujabetoni osallistuu runkotoimittajana Laakson yhteissairaalan allianssin kehitysvaiheeseen. Kuva: SRV

Lujabetoni mukana kehittämässä Laakson yhteissairaalan elementtirunkoa  

Lujabetoni on ensimmäinen betoni­elementti­toimittaja, joka osallistuu yhteis­toiminnalliseen allianssiin ns. allianssi­sopimus­mallilla. Kehitys­sopimus koskee Helsinkiin rakennettavan Laakson yhteis­sairaalan pää­rakennuksen runkoa. Hankkeen pää­toteuttajana toimii SRV Rakennus Oy. 

Lujabetoni osallistuu runkotoimittajana Laakson yhteissairaalan allianssin kehitysvaiheeseen. Kuva: SRV

Lujabetonin toimitussisällön laajuus määritellään toteutus­vaiheen tilauksessa. Alustavien suunnitelmien mukaan tulossa on julki­sivu-, väli­seinä- ja ontelolaattaelementtejä. 

Lujabetoni tekee uraauurtavaa työtä osallistuessaan runko­toimittajana yhteis­toiminnallisen allianssin kehitysvaiheeseen. 

– On hienoa, että Lujabetoni on mukana näin laajassa rakentamisen allianssi­kokonaisuudessa. Toimimme tiiviissä yhteis­työssä allianssin jäsenten kanssa. Kyllä tässä pioneeri­työtä tehdään ja osoitetaan, kuinka runko­maailma voidaan liittää allianssiin ja osoittaa siitä kaikkien osa­puolien saamat hyödyt, Lujabetonin elementti­yksikön johtaja Kari Turunen sanoo. 

Hankkeen kehitysvaiheessa toteutusta suunnitellaan ja kustannuksia lasketaan optimoitaessa tulevien toimitusten onnistumista. Kehitys­vaiheen sopimus tarkoittaa käytännössä sitä, että allianssi­projektin edetessä sovitaan peli­säännöistä, joilla rakentamisen infra tarkentuu. 

– Olemme päässeet betoni­elementti­toimittajana mukaan hankkeen suunnitteluun jo aikaisessa vaiheessa. Tämä on arvokasta, sillä kehitys­työ yhdessä rakentaja­osapuolien kanssa hankkeen alusta lähtien jalostaa prosesseja ja tuo kustannus­tehokkuutta. Toista vuotta jatkuva kehitys­yhteistyö allianssin ja runko­kumppaneiden välillä on toiminut erin­omaisesti, sanoo Turunen. 

Lukuisissa allianssihankkeissa konsulttina toiminut Lauri Merikallio Vison Oy:stä kertoo, että runko­toimituksen integrointi saman­kaltaisella open book -sopimuksella pää­allianssiin Laakson yhteis­sairaalassa on todella ensimmäinen kerta Suomessa. 

– Sopimus- ja toteutusmalli on pitänyt luoda puhtaalta pöydältä. Hyvät kokemukset kehitys­vaiheesta kannustavat mallin hyödyntämiseen tulevissa hankkeissa, Merikallio toteaa.  Laakson sairaalan pää­rakennuksen runko toteutetaan kantavilla seinä­elementeillä, ontelo­laatoilla ja teräksisillä pilareilla ja palkeilla. Tarvittava seinä- ja laatta­elementtien määrä on mittava. Kehitys­vaihe tähtää pää­rakennuksen rungon toteutukseen vuosien 2024 ja 2025 aikana.