Suunnittelukilpailun voittajatyö ”Latvus”, näkymä Malminkartanon juna-aseman kupeesta kohti Malminkartanon keskiosaa. Kuva: Arco Architecture Company ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

Latvus voitti Malminkartanon keskiosan suunnittelukilpailun

Helsingin Malminkartanon keskiosan suunnittelukilpailun voittajaksi on valittu ehdotus Latvus, jonka tekijöitä ovat Arco Architecture Company ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy. Tuomaristo oli voittajasta yksimielinen. Malminkartanon keskiosan suunnittelu jatkuu seuraavaksi selvityksillä, jotka pohjustavat tulevaa asemakaavoitusta.

Suunnittelukilpailun voittajatyö ”Latvus”, näkymä Malminkartanon juna-aseman kupeesta kohti Malminkartanon keskiosaa. Kuva: Arco Architecture Company ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

Malminkartanon keskiosassa sijaitsevat Kartanonmetsän alue, juna-asema ja alueen keskeiset aukiot palveluineen. Syksyllä 2021 Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala kutsui yhteistyössä maanomistaja Spondan kanssa neljä arkkitehtitoimistoa laatimaan ehdotukset alueen kehittämiseksi.

Latvus-ehdotus on tuomariston mukaan varmaotteinen kokonaisuus. Suunnitelma liittyy luontevasti ympäristöönsä, myös kilpailualueen luoteispuolen uudempaan kaupunkirakenteeseen. Rakentaminen sijoittuu melko tiiviille vyöhykkeelle kilpailualueen reunoille ja alueen keskellä säilyy itä-länsi -suuntainen puustoinen yhteys. 

Kunniamaininnan tuomaristo päätti antaa Verstas Arkkitehtien ehdotukselle Kylämäki, jonka ansioita ovat metsäistä aluetta laajasti säilyttävä ratkaisu sekä vahva näkemys alueen länsipään käsittelyssä.

Malminkartanon keskiosan ehdotus on pohja tulevalle asemakaavoitukselle, joka mahdollistaa uusia asuinkortteleita. Asumisen lisäksi alueelle on tulossa päiväkoti ja liiketilaa. Alueella liikkuminen helpottuu, kun jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan Malminkartanon juna-asemalle. Tavoitteena on tuoda asemakaavaehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn arviolta vuonna 2025.