Laakson sairaala
Laakson yhteissairaalan työmaa huhtikuussa 2023. Kuva: SRV

Laakson yhteissairaalan rakentaminen käynnistyy

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, SRV, Laakson Latu -ryhmittymä, Unitas-ryhmittymä ja Granlund ovat allekirjoittaneet Laakson yhteissairaalan ensimmäisen toteutusvaiheen tilauksen. Tilaus on arvoltaan noin 90 miljoonaa euroa. Toteutusvaiheen ensimmäisen tilaus käsittää noin puolet kohteen maanrakennustöistä. Maanalaisista infratöistä ja louhinnoista vastaa SRV Infra ja maanpäällisistä infratöistä ja louhinnoista Destia.

Laakson yhteissairaalan työmaa huhtikuussa 2023. Kuva: SRV

Laakson yhteissairaala -hankkeen rakennuttamisesta ja rahoittamisesta vastaa Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, jonka omistavat Helsingin kaupunki (50 %) ja HUS (50 %). Hankkeen toteuttamisesta vastaa Laakson yhteissairaala -allianssi, jossa päätoteuttajana on SRV.

Laakson yhteissairaala on HUSin ja Helsingin kaupungin käyttöön tuleva psykiatrinen ja somaattinen sairaala, joka sijoittuu Helsingin kaupungin omistamalle Laakson sairaala-alueelle. Hankkeen kolmeen uuteen sairaalarakennukseen ja kolmeen peruskorjattavaan rakennukseen tulee yhteensä 922 sairaansijaa, joista suurin osa eli 790 paikkaa tulee uuteen päärakennukseen. Hankkeen kokonaislaajuus on 190 000 bruttoneliötä ja kustannusarvio 838 miljoonaa euroa.

– Hanketta on kehitetty tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja allianssikumppaneiden kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Olemme iloisia, että voimme tässäkin hankkeessa hyödyntää osaamistamme ja kokemustamme aiemmista yhteistoiminnallisista hankkeista, joissa olemme luoneet yhdessä asiakkaan ja kumppanien kanssa arvoa projekteille, allianssin projektipäällikkö SRV:n yksikönjohtaja Ossi Inkilä sanoo.

– Nyt käynnistyvän osaprojektin kehitysvaiheen aikana on haettu yhdessä allianssikumppaneiden kanssa huolellisesti parhaita ratkaisuja laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden täyttämiseksi. Samaan aikaan on kehitetty myös hankkeen muita osaprojekteja, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan toimitusjohtaja Marko Virtanen toteaa.

Valmistelevat työt sairaala-alueella käynnistyivät vuoden 2022 keväällä. Hanke suunnitellaan ja toteutetaan vaiheittain vuoteen 2030 mennessä. Sairaalatoiminta käynnistyy vaiheittain alkaen vuodesta 2027.

SRV:n mukaan sairaalan tulevilla käyttäjillä eli HUSin ja Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan henkilökunnalla on hankkeessa iso merkitys. Tiloja suunniteltaessa on toiminnallisuutta varmistettu tekemällä mallihuoneita, joissa sairaalatoimintaa on pystytty simuloimaan.

Laakson yhteissairaala -hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa uudisrakennukset niin, että niiden energiatehokkuus on vähintään 10 % kansallista määräystasoa parempi sekä EU:n taksonomian mukainen.