hippos
Kuva: businessjyvaskyla.fi

Lehto myy osuutensa Jyväskylän Hippos-hankkeesta

Lehto on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaisesti Lehto myy Jyväskylän Hippos-hankkeeseen liittyvät oikeutensa ja omistuksensa sijoittajatahojen omistamalle Jyväskylän Yhteissijoitus Ky:lle sekä hanketta varten aikanaan perustetulle hankeyhtiölle, Jyväskylän Hippos Ky:lle. Sopimuksen mukaan Lehto luovuttaa ostajille hanketta koskevat suunnitelmat, materiaalit ja omistusosuutensa hankeyhtiössä sekä vapautuu kaikista hankkeeseen liittyvistä velvoitteistaan.

Kuva: businessjyvaskyla.fi

Lehto on kehittänyt Hippos-hanketta yhdessä Jyväskylän kaupungin ja sijoittajaryhmän kanssa vuodesta 2017 alkaen. Hippos sisältää uuden liikuntakeskuksen, jääareenan, harjoitusjäät, osaamiskeskuksen sekä ulkoalueen liikuntapuiston.

Sopimuksen mukaan ostajat maksavat Lehdolle vastikkeena yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Maksun ehtona on, että hankkeen rakentaminen myöhemmin aloitetaan jonkun tahon toimesta. Maksu maksetaan vaiheittain 12 kuukauden aikana Hippos-hankkeen rakentamisen aloittamisen jälkeen. Hankkeessa mukana olevien tavoitteena on, että käynnistyspäätös saadaan kevään 2023 aikana.

Lehdon tämänhetkisen arvion mukaan tehdyllä sopimuksella ei ole merkittävää vaikutusta Lehdon vuoden 2023 tulokseen tai taloudelliseen asemaan.