Kuvateksti: Vasemmalla perinteinen piirustus maanalaisista rakenteista, oikealla mallinnukseen kuuluva 3D-malli. Kuva: Kruunusillat-projekti

Kruunusillat-hankkeesta tehdään digitaalinen kaksonen

Kruunusillat-projektin toteuttamista rakennustöistä koko hankealueella tehdään digitaalinen kaksonen. Se sisältää tietomallin ja paljon digitaalista lisäaineistoa. Projektissa mukana olevien mukaan aiemmin ei ole tehty digitaalista kaksosta näin isosta ja laajalle alueelle levittäytyvästä kokonaisuudesta.

Kuvateksti: Vasemmalla perinteinen piirustus maanalaisista rakenteista, oikealla mallinnukseen kuuluva 3D-malli. Kuva: Kruunusillat-projekti

Digitaalinen kaksonen on koko toteutunut rakennushanke sähköiseen muotoon tallennettuna. Kokonaisuuteen kuuluu myös erilaisia lähdeaineistoja ja alueella olevia vanhoja rakenteita mallinnettuina.

– Lyhyesti kuvailtuna kaikki, mitä tällä rakennushankkeella teemme, niin toimistossa kuin työmaalla, tallentuu nyt digitaaliseen muotoon aiempaa monimuotoisemmin ja rikkaammin, Kruunusillat-raitiotien hankejohtaja Ville Alajoki Helsingin kaupungilta kertoo.

Digitaalisen kaksosen on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa työmaaseurantaa, laadunvarmistusta, valmiin rakennuksen käyttöä ja kunnossapitoasekä rakennuksen elinkaaren päässä purkua ja uusien suunnitelmien tekoa.

– Kerätyn datan ja analytiikan hyödyntäminen mahdollistaa tiedolla johtamisen: kaupunki voi tehdä tulevaisuudessa päätöksiä paremmilla lähtötiedoilla, ennustaa eri toimenpiteiden vaikuttavuutta ja automatisoida päätöksentekoa. Lisäksi mitattuun dataan perustuva tieto tarjoaa työkaluja tuleviin investointeihin sekä kaupungin kunnossapitoon ja omaisuudenhallintaan, projektipäällikkö Miikka Gröndahl Helsingin kaupungilta sanoo.

Kruunusillat-projektin digitaalisen kaksosen fokus on maanalaisissa rakenteissa. 

– Sitten, kun kaikki on valmista, ne eivät tietenkään ole enää näkyvissä. Me olemme eläneet epävarmuuksien ja jatkuvasti muuttuvien lähtötietojen keskellä, mutta kun seuraavat suunnittelijat ja rakentajat joskus tulevat töihin tälle alueelle, he voivat avata digitaalisen kaksosen ja heillä on käsissään kaikki tarvittava tieto tarkassa ja luotettavassa muodossa. Työ on monin verroin nopeampaa, selkeämpää ja tietysti kustannustehokkaampaa, Kruunusillat-allianssin mittauspäällikkö Jari Pelkonen toteaa.

Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Hankkeessa on kaksi suurta siltaa, jotka toteutetaan kokonaisurakkana, urakoitsijoina YIT ja Kreate. Muu rakentaminen tehdään allianssina, jossa ovat mukana Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne, YIT Suomi, NRC Finland, Ramboll Finland, Sweco Finland ja Sitowise. Hankkeen ensimmäinen osuus on valmis vuonna 2027.