Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Korjausrakentamisen strategia toiminnaksi tiekartan avulla

Suomen korjausrakentamisen strategia vuosille 2020–2050 yritetään saada teoriasta toiminnaksi vuoteen 2030 saakka ulottuvalla tiekartalla ja toimeenpanosuunnitelmalla. Ehdotetuissa 17 toimenpiteessä on sekä uusia avauksia että nykytekemisen tehostamista.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Tiekartassa halutaan panostuksia erityisesti asuinkiinteistöjen omistajille suunnattuun korjausrakentamisen viestintään ja neuvontaan sekä rakennusalan ammattilaisten koulutukseen ja osaamiseen. Tarvitaan myös uusia rahoitusmalleja sekä ennakoitavissa olevia valtion avustuksia, jotka kannustavat korjaamaan rakennukset merkittävästi vaatimustasoa energiatehokkaammiksi.

Tiekartassa ehdotetaan muun muassa, että kehitetään rakentamisen ammattilaisten jatkuvaa oppimista korjausrakentamisessa ja energiatehokkuudessa, jotta tekijöitä riittää.  Lisäksi halutaan, että korjausrakentamisesta tuotetaan käytännön esimerkkejä tutkimustietoa hyödyntäen ja että energiatehokkuuden ja korjausrakentamisen rahoitukselle perustetaan tietohubi. Tiekartassa halutaan, että strategian toimeenpanon tueksi käynnistetään teemakohtaisia työryhmiä ja varmistetaan ministeriöiden sisäinen ja välinen yhteistyö.

Ehdotetuille toimenpiteille nimetään niiden kohderyhmät, toteuttajat sekä mahdolliset työhön osallistuvat kumppanit.  Tiekartan ja toimeenpanosuunnitelman laativat Motiva Oy sekä VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu ympäristöministeriön ohjauksessa. Maaliskuussa 2020 julkaistu Korjausrakentamisen strategia 2020–2050 sisältää kustannustehokkaat keinot, joilla Suomen olemassa oleva rakennuskanta saatetaan erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 alusta 90 % vuoteen 2050 mennessä. 

Korjausrakentamisen strategia toteuttaa vuonna 2018 voimaan tullutta EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä.