Korjata vai purkaa? Kaksivuotinen PAH-tutkimushanke käynnistyi

Tutkimushanke rakennusmateriaalien PAH-yhdisteiden vaikutuksesta sisäilman laatuun on alkanut. Tavoitteena on tarjota entistä luotettavampi malli korjaustarpeen riskinarviointiin. Kaksivuotisen hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, Vahanen Rakennusfysiikka Oy ja Työterveyslaitos.

Rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden vaikutus sisäilman laatuun -hankkeen ohjausryhmään osallistuvat myös Helsingin kaupunki, Turun kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Museovirasto, Kiilto Oy sekä Valvira.

Tutkimusta tekevien mukaan nykyinen PAH-yhdisteiden vaarallisuutta yliarvioiva tulkintatapa on johtanut ”kaiken purkavaan” toimintatapaan, jonka yleistymisellä voi olla merkittävä kansantaloudellinen vaikutus. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tuloksia, joiden perusteella voidaan muodostaa nykyistä luotettavampi malli rakennusten korjaustarpeen riskinarviointiin.

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden ja niiden emissioiden vaihtelevan rakennusmateriaalityypeittäin laboratorio-olosuhteissa. Nyt alkaneessa tutkimuksessa selvitetään erityyppisten rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden todellisia emissioita rakennuksissa ja niiden sisäilmavaikutuksia kokeellisin sekä laskennallisin menetelmin. 

Tutkimustulosten perusteella pystytään jatkossa paremmin arvioimaan päästöjen todellista sisäilmariskiä sekä korjaus- tai purkutarvetta.