Kuva: Arkkitehtitoimisto Forssi

Kissanmaan koulun perusparannus edistää oppimisen olosuhteita

Kuva: Arkkitehtitoimisto Forssi

Tampereella sijaitseva Kissanmaan koulu, joka palvelee noin 300 alakoululaista, on aloittanut mittavan perusparannus­hankkeen, jonka on määrä valmistua syyskuuhun 2025 mennessä. Koulu­rakennus on suojeltu, minkä vuoksi remontti­työt vaativat erityistä huomiota ja kunnioitusta rakennuksen historiallista arvoa kohtaan.

Bravida on vastuussa kohteen LV- ja jäähdytys­urakasta, ja sen työt kohdistuvat muun muassa ilman­vaihdon ja lämmitys­järjestelmien uusimiseen.

– Perusparannuksessa koulu­rakennus muuttuu käytännössä kokonaan uudeksi. Tämä tehdään toki vanhaa kunnioittaen, koska kyseessä on suojeltu rakennus, toteaa Bravidan Tampereen LV-yksikön asennuspäällikkö Jukka Arvonen.

Hankkeessa uusitaan kauko­lämmön alajako­keskus ja pumput, ja koko ilmanvaihto­järjestelmä saa uudet ilmastointi- ja vedenjäähdytys­koneet. Lisäksi rakennetaan uudet tilat IV-kone­huoneille. Energia­tehokkuus on yksi keskeisistä parannus­kohteista, ja uudet lämmön­talteenotto­koneet ovat tässä avain­asemassa. Arvosen mukaan nämä toimen­piteet ”parantavat koulun energiatehokkuutta merkittävästi.”

Kohteen arkkitehtuurista vastaa Arkkitehtitoimisto Forssi Oy, joka on toiminut myös pää­suunnittelijana. Lujatalo Oy puolestaan toimii hankkeen pää­urakoitsijana. Bravida aloitti työnsä kohteessa kevään 2024 aikana.

Kissanmaan koulun perusparannus­hanke ei ainoastaan paranna koulun sisä­ilmaa ja energia­tehokkuutta, vaan se myös varmistaa, että historiallinen rakennus säilyy käyttö­kelpoisena ja turvallisena tuleville sukupolville.