Kuva: Nurmijärven kunta

Keskon logistiikkakeskus Nurmijärvelle eteni

Kuva: Nurmijärven kunta

Tontti sijaitsee Hämeenlinnan moottoritien tuntumassa. Aluerajaus saattaa vielä tarkentua hankesuunnittelun edetessä. Suunniteltu logistiikkakeskuksen rakentaminen tapahtuisi vaiheittain tämän ja osin seuraavan vuosikymmenen aikana.

– Tämä on merkittävä ja positiivinen asia Nurmijärvelle. Olen todella iloinen, että Kesko haluaa rakentaa tulevaisuuttaan juuri Nurmijärvellä ja että voimme puolestamme tukea heidän tulevaisuuden kasvusuunnitelmiaan. Alue on kunnan paraatipaikalla ja logistisesti sijainti on erinomainen, kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoo.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että luovutushinta on 50 euroa per kerrosalaneliö. Tämä perustuu teetettyyn ulkopuoliseen arvioon. Hallituksen päätöksen mukaan luovutuksesta tehtäisiin ensin esisopimus ja lopullinen kiinteistön kauppa sen jälkeen, kun esisopimuksessa mainitut kaupan edellytykset ovat täyttyneet. Esisopimus olisi allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kunnanvaltuuston asiaa koskeva päätös saisi lainvoiman. Valtuusto päättää asiasta 28.4.2021.