1940-luvulla valmistunut osa. Kuva: Maini Alho-Ylikoski.

Viherlaakson koulu ja lukio on peruskorjattu

1940-luvulla valmistunut osa. Kuva: Maini Alho-Ylikoski.

Viherlaakson koulun ja lukion rakennushistoriallisesti arvokas arkkitehti Aarne Ervin 1940-luvulla suunnittelema koulurakennus peruskorjattiin. Vanha liikuntasali entisöitiin, ja se toimii jatkossa monitoimitilana. Koulun tontin keskellä sijainnut 1950-luvulla rakennettu osa purettiin rakennuksen huonon kunnon vuoksi. Tämä korvattiin uudisrakennuksella, jonka yhdyskäytävä yhdistää koulun vanhimman ja uusimman osan toisiinsa. Myös 2000-luvun alkupuolella rakennettu auditorio-osa säilytettiin osana koulurakennusta.

Hanke toteutettiin elinkaarimallilla: päätoteuttaja vastaa kohteen jatkosuunnittelun ja rakentamisen lisäksi myös sen ylläpidosta 20 vuoden ajan.

Uudistetut tilat on mitoitettu lähes 1000 oppilaalle. Viherlaakson koulu ja lukio onkin nyt yksi Espoon sekä koko Suomen suurimpia kouluja.

Koulun vieressä sijaitseva siirtokelpoinen väistörakennus viedään pois tontilta syksyn aikana. Tämän tilalle rakennetaan uusi liikuntasalirakennus sekä uusi pallokenttä. Hankkeen toinen vaihe valmistuu vuoden 2022 loppupuolella.

Koulutoiminta päättyi Viherlaakson koulun ja lukion vanhoissa tiloissa vuonna 2013 sisäilmaongelmien vuoksi. Neljä vuotta sitten alkanut hanke on kokonaisuudessaan viivästynyt rakennusten korjausasteen laajenemisen sekä rakennuslupaviiveiden vuoksi.