Kaupallinen yhteistyö: ROCKWOOL on suljetun materiaalikierron edelläkävijä

ROCKWOOLin kivivillasta valmistetut tuotteet ovat kestävä valinta rakennusmateriaaliksi. ROCKWOOL on kehittänyt ainoana mineraalivillan valmistajana kaikille tuotteilleen suljettuun kiertoon perustuvan materiaalien kierrätyksen. Yrityksen tuotteissa kierrätysmateriaalien osuus on tänä päivänä jo noin 30 prosenttia.

Suljetussa materiaalikierrossa rakennustyömaiden ylijäämä ja hukka­palat sekä purkukohteiden kivivillat kiertävät uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Kivivillaa voidaan kierrättää loputtomasti ilman, että sen laatu, ominaisuudet ja suorituskyky heikkenisivät.

ROCKWOOL Finland Oy:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö Daniel Mickos kertoo, että yritykselle on kertynyt Tanskassa jo 20 vuoden kokemus suljetusta materiaalikierrosta. Suomen markkinoille Rockcycle®-kierrätysohjelma lanseerattiin noin vuosi sitten.

Rockcycle®-kierrätysohjelmalla materiaali kiertoon

ROCKWOOL tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden osallistua Rockcycle®-kierrätysohjelmaan. Sopimus räätälöidään sen mukaisesti onko kyse rakennustyömaalta tai talotehtaalta ylijääneistä kivivillatuotteista vai purku- ja korjauskohteiden käytetystä kivivillasta.

– Uudiskohteisiin, joissa syntyy leikkuu- ja ylijäämäpaloja, myydään asiakkaalle kierrätyssäkit, johon tavara silputtuna pakataan ja toimitetaan eteenpäin. Kierrätys ei siten ole asiakkaalle ilmaista, mutta kuitenkin edullisempi ratkaisu verrattuna siihen, että ylijäänyt materiaali vietäisiin jätelaitokselle käsiteltäväksi. Asiakasyrityksen ei siten tarvitse maksaa vastuullisuudestaan ylimääräistä, Daniel Mickos kertoo.

Purku- ja saneerauskohteessa ROCKWOOL tekee kiinteistö­omistajan kanssa räätälöidyn sopimuksen mineraalivillan kierrättämisestä. Siihen liittyy myös sitoumus kierrätetystä kivivillasta valmistettujen tuotteiden käyttämisestä, jotta syntyy suljettu materiaalikierto.

Kierrätettävä kivivillamateriaalin vastaanotto on ROCKWOOLin Vantaan varastolla. Yrityksen suunnitelmissa on laajentaa toimintaa ja avata lähiaikoina useampi vastaanottopiste ympäri Suomen.

Vantaalla kierrätettävät kivivillatuotteet silputaan ja pakataan tiiviisti. Materiaali toimitetaan Norjassa sijaitsevaan ROCKWOOLin Mossin tehtaaseen, jossa siitä valmistetaan kivivillaa uusien tuotteiden raaka-aineeksi.

– Vaikka materiaali viedään Norjaan, jää kuljetuksen hiilijalan­jälki pieneksi verrattuna neitseellisen materiaalin käyttöön. Lisäksi itse tuotannossa kierrätettävän materiaalin sulatusprosessi vie vähemmän energiaa kuin kiven sulatus, Daniel Mickos toteaa.

ROCKWOOLin ensimmäinen Rockcycle®-kohde oli EJOT-hallin työmaa Varsinais-Suomen Maskussa. Urakoitsijana toiminut TKU-Rakennus Oy keräsi kattoeristeiden leikkuu- ja ylijäämäpalat talteen, silppusi ne ja pakkasi säkkeihin. Niistä kertyi 12 tonnia kierrätysmateriaalia, joka muutoin olisi päätynyt jätteeksi.

Cradle to Cradle -sertifikaatti

ROCKWOOL-konsernin brändeihin kuuluvat eristeet, Rockfon-akustiikka­ratkaisut ja Rockpanel-julkisivulevyt, joiden kaikkien valmistuksessa käytetään kierrätysmateriaalia.

– Yli 90 % Rockfonin akustistilla alakatto- ja seinäratkaisuilla on Cradle to Cradle -sertifikaatti. Tämä kertoo, että tuotteet tukevat kiertotaloutta ja ne on suunniteltu helposti purettavaksi ja uudelleen kierrä­tettäviksi, Rockfonin tekninen päällikkö Kalle Vuorinen kertoo.

– Tuotteemme soveltuvat erinomaisesti kierrätettäviksi. Niissä ei käytetä ympäristölle tai sisäilmalle haitallisia aineita. Vaikka vanhassa akustiikkatuotteessa on lasikuitufleece ja maalipintaa, ei se vaikuta niiden kierrättämismahdollisuuteen, kunhan tuote on kivivillapohjainen.

– Luonnon resurssien heikentyessä on tärkeätä saada materiaalia kiertoon niin paljon kuin mahdollista, oli sitten kyse purkukohteesta poistetusta levystä tai uudisrakentamisen hukkapaloista, Vuorinen toteaa.

Rockfon-tuotteiden valmistuksessa hyödynnetään sekä vanhaa kivivillamateriaalia että metalliteollisuuden sivuvirtoja. 

– Pyrkimyksenä on käyttää yhä enemmän kierrätysmateriaalia. Tässä onkin onnistuttu ja kierrätysmateriaalin osuus on saatu nousemaan jopa 64 prosenttiin, kun se tavallisesti on 29–60 prosentin luokkaa, Kalle Vuorinen toteaa.

ROCKWOOLin kaikissa tuotteissa kierrätysmateriaalien osuus on keskimäärin 30 prosenttia ja Rockpanelin tuotteissa noin 50 prosenttia.

Uudistuneet EPD-selosteet

ROCKWOOLin vihreän siirtymän tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Pohjoismaissa valmistettavien tuotteiden hiilidioksidipäästöt on pienentyneet viime vuosina jopa 70 prosenttia verrattuna aikaisempiin lukemiin. Tähän on vaikuttanut ROCKWOOLin pohjoismaisten tehtaiden siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin.

Daniel Mickos ja Kalle Vuorinen korostavat kierrätysprosessin ja tuotteiden hiilijalanjäljen läpinäkyvyyttä. Uudistuneet tuotekohtaiset EPD-ympäristöselosteet osoittavat ROCKWOOL-tuotteiden ilmastovaikutukset. Nämä tarjoavat keskeistä tietoa rakennusten hiilijalanjälkilaskelmiin, joten niiden avulla on aikaisempaa helpompi osoittaa rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset.

– ROCKWOOLin tuotekorteissa on selkeä merkintä kyseisen tuotteen kierrätysprosentista ja hiilijalanjäljestä. Tietoja ei tarvitse enää haeskella eri lähteistä, vaan kaikki tarvittava löytyy yhdestä tuote­kortista, mikä palvelee asiakkaita, Mickos ja Vuorinen toteavat.

Uudet tuotekohtaiset EPD-ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen tarkistamia ja EPD Norjan sertifioimat.

Kiinnostus kasvaa

ROCKWOOLin Daniel Mickos ja Rockfonin Kalle Vuorinen toteavat, että rakennus­alalla on kovasti kiinnostusta materiaalien kierrättämiseen, mutta tekemistä on silti vielä paljon.

– Tämän osoittaa ROCKWOOLin järjestämät tilaisuudet, joissa oli mukana kuutisenkymmentä rakennusalan asiantuntijaa. Kun heiltä kysyttiin, kuinka moni on ollut mukana hankkeessa, jossa mineraalivillajätteet on kierrätetty, nousi vain yksi käsi. Eli vaikka tietoisuus rakennusmateriaalien kierrätyksestä on kasvanut, on käytännön toteutuksessa vielä petrattavaa, Mickos sanoo.

– Lisäksi kiinteistönomistajilla ja rakennuttajilla tulisi olla enemmän kunnianhimoa huomioida, miten kierrätysmateriaalia on rakennustuotteessa hyödynnetty. Eli heidän tulisi varmistaa toimiiko suljettu kierto, jossa materiaalin käyttö jatkuu tuotteesta toiseen.

He pitävät tervetulleena tulevaa rakennuslain uudistusta, jossa määritellään entistä laajemmin rakentamisen kiertotaloutta. Lakiuudistuksella ohjataan kohti vähähiilisyyttä, jossa ilmastopäästöt huomioidaan rakennuksen koko elinkaaren ajalta ja erityisesti materiaalivalinnoissa.

ROCKWOOL on maailman suurin kivivillan valmistaja noin 4 miljardin euron liikevaihdolla ja yrityksen tuotteilla on iso merkitys rakentamisen kiertotaloudessa.