Kaupallinen yhteistyö: KPS18 palonsuojakipsilevyn avulla EI 30 paloluokka yhdellä levykerroksella

Palonsuojaukseen tarkoitettu, 18 millimetriä paksu Knauf KPS18 levy mahdollistaa EI 30 palonkestävyyden saavuttamisen väliseinissä yhdellä levykerroksella. Kyseisen levyn rakennustarvikeluokka on A2-s1,d0 ja se täyttää EN 520-standardin luokituksen DF. Levy painaa 14,8 kg/m2 ja tiheytensä ansiosta KPS18 toimii myös hyvin ääntäeristävänä levynä. KPS18 soveltuu käytettäväksi myös suojaverhoukseen ja sen suojaverhousluokka on K230.

Rakennusmateriaalien valinta on ratkaisevaa paloturvallisuuden varmistamiseksi rakennuksissa. Kipsilevyt ja erityisesti palonsuojakipsilevyt ovat osoittautuneet erinomaisiksi vaihtoehdoiksi tähän tarkoitukseen. Kipsilevyjen palonkestävyys perustuu niiden luontaisiin ominaisuuksiin ja rakenteeseen. Kipsi on luonnostaan oivallinen materiaali palonsuojaukseen sen kiteisiin tiivistyneen veden ansiosta

Levyn kuumentuessa kidevesi höyrystyy ja höyry estää palon ja palokaasujen tunkeutumista levyn läpi muihin palo-osastoihin. Knauf KPS18 palonsuojalevy vie kipsin palonsuojaominaisuudet vielä normaalia (KN13) ja erikoiskovaa (KEK13) kipsilevyä pidemmälle lasikuituvahvistuksen ja kutistumista ehkäisevän lisäaineistuksen avulla. KPS18 palonsuojakipsilevy soveltuu erinomaisesti käytettäväksi esimerkiksi puurakenteiden suojaverhoukseen ja osastoiviin väliseiniin sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Palo-osastointi

Suomessa paloturvallisuutta koskevat rakentamismääräykset perustuvat ympäristöministeriön asetuksiin rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 ja 927/2020. Palo-osastolla tarkoitetaan rakennuksen osaa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla. Palonkestävyys on puolestaan minuutteina ilmaistu aika, jonka rakennusosan on todettu täyttävän sille asetetut palonkestävyysvaatimukset (esim. 15, 30, 60). Palonkestävyysaikaa edeltää luokkamerkintä, esimerkiksi EI 30, jossa E tarkoittaa tiiviyttä ja I eristävyyttä. Tunnus R merkitsee kantavuutta ja merkintää voidaan täydentää vielä tunnuksella M, joka merkitsee iskunkestävyyttä palotilanteessa.

Knauf KPS18 palonsuojalevyt on testattu (EN 1364-1:2015 mukaisesti) ja todettu erittäin tehokkaiksi hidastamaan tulen leviämistä. Testeissä levyt altistetaan korotetulle lämpötilalle ja tarkkaillaan niiden suorituskykyä palon aikana. Tulipalon sattuessa ne auttavat säilyttämään palo-osaston rakenteellisen eheyden pitkään (EI 30). KPS18 levyjen palonkestävyys mahdollistaa ihmisten evakuoimisen rakennuksesta turvallisesti ja antaa pelastajille lisää aikaa sammutustyöhön. Rakennuttaja voi siis toteuttaa niiden avulla yhdellä levykerroksella luotettavasti paloa osastoivia rakenteita kustannustehokkaalla tavalla.

Suojaverhous

Suojaverhous tarkoittaa verhousta, joka suojaa sen takana olevaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta määrätyn ajan verran. KPS18 levyn suojaverhousluokka on K230, mikä tarkoittaa, että suojaverhouskäytössä levy suojaa verhottua rakennetta 30 minuutin ajan. Suojaverhoiltavia rakenteita voivat olla esimerkiksi puurakenteet. Kun KPS18:sta käytetään suojaverhoukseen, suojattavalle pinnalle, ainoastaan kipsilevysaumojen kohdalle, levitetään 100 mm leveä kaistale Würth Sealfire W1000 palomassaa. Lue lisää KPS18 levyn käytöstä ja asentamisesta Knauf Palosertifikaatista tai Kipsilevyjen asennus ja käsittelyohjeista.