Kaupallinen yhteistyö: Kevytrakentamisen ratkaisuista arvokasta apua rakennusalan haastaviin aikoihin

Rakennusalan nopea suhdannekäänne pakottaa rakennuttajat, kiinteistökehittäjät ja suunnittelijat punnitsemaan uudelleen jokaisen rakennusosan arvon. Merkittävää arvoa piilee kevyissä rakenteissa, jotka voivat pienentää hankkeen kustannuksia ja tuottaa lisäarvoa yllättävilläkin tavoilla rakennusvaiheesta purkuun. 

Haastavina aikoina rakennusalan ammattilaisten on pyrittävä entistä enemmän etsimään innovatiivisia tapoja laajentaa suunnittelun, tehokkuuden ja kestävyyden rajoja projekteissa. Tässä etsinnässä kevytrakenteiset järjestelmät kuten kipsilevyseinät voidaan valjastaa voimaksi, joka tarjoaa selkeitä ja todennettavia etuja verrattuna raskaampiin vaihtoehtoihin, kuten betoniin ja muurattaviin rakenteisiin. Kevytrakentamisen järjestelmien käyttö edellyttää kuitenkin tiettyjen vakiintuneiden rakentamistapojen haastamista. Tällaisen ajattelutavan muutoksen tueksi tarvitsemme perusteltuja argumentteja, jollaisia listasimme tähän artikkeliin. 

Enemmän myytäviä neliöitä samaan tilaan 

Pienemmät rakenteelliset elementit tarkoittavat enemmän sisätilaa asumiseen, työskentelyyn tai virkistykseen. Arkkitehdit voivat maksimoida rakennuksen käyttöalan tarjoamalla asiakkaille enemmän arvoa tekemättä kompromisseja rakenteellisen eheyden suhteen. Esimerkiksi Knauf UltraSlim-väliseinän avulla voidaan toteuttaa huoneistojen välisiltä seiniltä edellytetyt palo- (EI90) ja äänivaatimukset (55 dB) käyttäen vähemmän tilaa rakennuksen sisältä. Tämä vastaa paitsi nykyaikaisen kaupunki- ja elinkeinoelämän vaatimuksia myös edistää kestävän maankäytön ja rakennuksen muuntojoustavuuden käytäntöjä. Lopputuloksena esimerkiksi kerrostalorakennuttajalle syntyy helposti laskettavissa oleva määrä lisää lattianeliöitä myytäväksi

Samat huoneistoneliöt ulkomitoiltaan pienempään rakennukseen 

Suuremmissa kohteissa, kuten sairaaloissa tai hoivatiloissa, yllä mainittu tilansäästö voi puolestaan tarkoittaa sitä, että samat huoneistoneliöt voidaan toteuttaa bruttoneliöiltään pienempään rakennukseen. Rakennuksen kokonaispinta-alan ja -tilavuuden säästöllä on suoria taloudellisia vaikutuksia esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

  • Rakennukselle tarvitsee ostaa/vuokrata pienempi tontti 
  • Rakennuksen ulkovaippamateriaalien kustannukset ovat pienemmät 
  • Kokonaistilavuuden pienentyessä esimerkiksi sähkö- ja lämmityskulut laskevat 
  • Kerrospinta-ala vaikuttaa rakennuksesta maksettavaan kiinteistöveroon  

Pidempi ja kestävämpi elinkaari rakennukselle 

Rakennuksen kestävässä suunnittelussa on huomioitava rakennusosien vähähiilisyys, tilojen muuntojoustavuus sekä rakennusosien kierrätettävyys rakennuksen elinkaaren lopussa ja/tai tiloja muunneltaessa. Rakennusosien vähähiilisyyttä arvioitaessa kevytrakentamisella on nimensä mukaisesti etulyöntiasema, sillä rakennusosan päästötietoja arvioidaan rakennusmateriaalikiloa kohden. Esimerkiksi yksi neliömetri UltraSlim-seinää painaa vain noin kymmenyksen vastaavasta betoniseinästä. Muuntojoustavuuden osin hyöty on ilmeinen, sillä kipsilevyseinä on huomattavasti vaivattomampi purkaa, jos tiloja tarvitsee muuntaa uuteen käyttötarkoitukseen, esimerkiksi huoneistoja yhdistelemällä. Kipsilevyt voidaan myös käyttää suoraan uudelleen, jos ne puretaan varovasti ja säilytetään ehjinä. Lopulta kipsi on erittäin hyvin kierrätettävä materiaali. Knauf Oy vastaanottaakin Kankaanpään tehtaalleen sekä purkutoiminnan, että työmailta/talotehtailta ylijääneet kierrätyskipsilevyt ja niiden palat takaisin osaksi tuotantoaan. Kierrätämällä kipsilevyt varmistat, että esimerkiksi mainitun UltraSlim-järjestelmän kulmakivenä toimivat Ultraboard 13 kivikovat kipsilevyt saavat aikanaan uuden elämän osana jonkin seuraavan rakennuksen elinkaarta.