Kaupallinen yhteistyö: Pienvarusteet ovat rakennuksen käyttöliittymä

Tutustumme nyt kiinnostavaan osa-alueeseen rakennusten suunnittelussa. Puhumme pienvarusteista – huomaamattomista arjen esineistä, jotka määrittelevät tilojen käytettävyyttä paljon. Asiantunteva suunnittelu ottaa huomioon käyttäjän tarpeet.

Vietämme paljon aikaa rakennetussa ympäristössä ja altistumme jatkuvasti tilojen toimivuudelle, ergonomialle ja esteettisyydelle. Osa julkisten tilojen käyttökokemuksesta määritellään tiloihin asennetuilla pienvarusteilla, jotka toimivat monissa tiloissa käyttäjän rajapintana rakennukseen kalusteiden lisäksi.

Saniteettivarusteet julkisissa tiloissa sekä opetustilojen luokkavarusteet ovat esimerkkejä tuotteista, joihin rakennuksen käyttäjä on kosketuksissa useita kertoja päivässä. Näiden tuotteiden kestävyys, vastuullisuus, esteettisyys ja ergonomia huomataan etenkin silloin, kun jokin ei ole kohdallaan.

Cleor Oy tarjoaa suunnittelun, projektinjohdon ja asentamisen palveluja sisärakentamisen loppuvaiheeseen ja toimittaa paljon varustetuotteita erilaisiin rakennushankkeisiin ja usein edessä on kysymys ” Kuka on varusteen käyttäjä ja miten hän varustetta käyttää? ” Tilavarusteiden suunnittelussa on useita erilaisia määrittelyargumentteja, jotka pyritään ratkaisemaan varusteen käyttäjän tarpeet huomioiden. Tarkasteluun voidaan ottaa esimerkiksi roska-astiat, joita julkisissa rakennuksissa on vähintään kymmeniä tai jopa satoja.

Yleisesti meillä on mielikuva, että roska-astian käyttäjä on henkilö, joka laittaa roskan astiaan. Tämä on osittain totta, mutta jokainen meistä käyttää roska-astiaa vain muutamia kertoja päivässä, kun taas tilojen huoltaja saattaa suuressa rakennuksessa suorittaa roska-astian tyhjentämisen useita kymmeniä kertoja. Jos tuote on suunniteltu väärälle korkeudelle ja jokaisella tyhjennyskerralla henkilön on kumarruttava, on tämä merkittävää huoltoa tekevän henkilön ergonomian kannalta. Siksi keskitymme suunnittelu- ja asennuspalveluissamme siihen, millaisilla argumenteilla varusteita koskevat valinnat tehdään. Lähes kaikissa varustetuotteissa on huomionarvoisia seikkoja, jotka parantavat käyttäjän arkea ja tekevät tiloista toimivia.

Ergonomian lisäksi varusteiden valintaan ja suunnitteluun vaikuttavat useat muut osa-alueet, joita on tarkasteltava kokonaisuutena. Kestävä tuote on vastuullinen valinta ja esimerkiksi hygieenisyys on tärkeää kaikissa julkisissa tiloissa, etenkin terveydenhuollossa.

Huumarsalo painottaa, että toimivan varustesuunnitelman laatiminen vaatii asiantuntemusta sekä ennen kaikkea käyttäjäryhmien tarpeiden ymmärtämistä.

Lisätietoja