Kierrätyskipsilevyjä odottamassa käsittelyä ja seuraavaa elämää uutena kipsilevynä.

Kaupallinen yhteistyö: Kierrättämällä kipsilevyt työmaalla säästät kuluja ja luonnonvaroja

Kipsinlevyjätteen kierrättäminen työmaalla on vaivaton vastuullisuusteko, koska se vähentää luonnon- ja voimalaitoskipsin käyttötarvetta uusien kipsilevyjen tuotannossa. Kipsin lajittelu työmaalla säästää myös kustannuksia, koska hintavan rakennussekajätteen sekaan joutuessaan kipsi on ikävää lisäpainolastia ja kipsin uusiokäytön mahdollisuus hukataan.

Kierrätyskipsilevyjä odottamassa käsittelyä ja seuraavaa elämää uutena kipsilevynä.

Kipsi on luonnossa esiintyvä mineraali, josta valmistettuja kipsilevyjä hyödynnetään rakennusmateriaalina laajalti moderneissa rakennushankkeissa esimerkiksi seinien, lattioiden ja kattojen rakentamiseen. Luonnonkipsiä louhitaan maaperästä, mutta kipsiä syntyy myös synteettisesti hiilivoimalaitosten sivutuotteena savukaasupesurissa (FGD Gypsum = Flue Gas Desulfurization Gypsum). Hiilivoiman käytön vähentyessä ympäristösyistä on luonnonkipsin rinnalla tärkeää oppia käyttämään kierrätyskipsiä entistä tehokkaammin uusien kipsilevyjen tuotannossa. Tämä on erityisen tärkeää meillä pohjolassa, jossa luonnonkipsiesiintymiä ei ilmene toisin kuin esimerkiksi Saksassa ja Välimeren maissa.

Kipsilevyistä syntyy täysin kierrätyskelpoista ylijäämää uudis- ja saneeraustyömailla, kun levyjä leikataan sopivan muotoisiksi, niihin tehdään reikiä esimerkiksi tekniikan läpivientien toteuttamiseksi, tai kun vanhoja levyjä puretaan pois uusien tieltä saneeratessa. Syntytavasta riippumatta kipsijätteelle tulee lain mukaan (978/2021) järjestää erilliskeräys. Jos levyt irrotetaan varoen ja niiden ehjyys säilyttäen, ne voidaan myös suoraan uusiokäyttää. Kipsi voidaan kierrättää useita kertoja ilman laadun heikkenemistä. Tämä tekee siitä erinomaisen materiaalin rakennusteollisuuden kestävyyttä edistävissä hankkeissa.

Kierrätyskipsi kerätään, murskataan ja käsitellään uuden kipsilevyn valmistamiseksi. Kierrätyskipsiä (tyypillisesti) sekoitetaan luonnonkiven ja/tai voimalaitoskipsin kanssa uusien kipsilevyjen valmistamiseksi.  Kipsilevyteollisuus voisi hyödyntää kierrätyskipsiä huomattavasti nykyistä enemmän, mikäli puhtaan ja uusiokäyttökelpoisen kierrätyskipsin saatavuus paranee. Tästä syystä kipsin kierrätyksen tulisi olla vain yksi normaali työvaihe osana kestävää rakennusprojektia ja kiertotaloutta.

Kuinka kierrättää kipsilevyt?

Työmaalla kipsijätteen syntypaikkalajittelu on helppoa toteuttaa järjestämällä paikalle kipsilava, joka on tarkoitettu vain ja ainoastaan kierrätyskipsiä varten. Kierrätyskipsin lajittelussa kannattaa huomioida, että kipsin seassa ei saa olla muita rakennusmateriaaleja, kuten sementtilevyjä, tapettia, nauloja, maalia tai puuta. Jos kierrätyskipsin seassa on kierrätykseen kelpaamattomia ainesosia, saattaa tästä koitua lisäkuluja uudelleenlajittelun muodossa. Tarkemman ohjeen kierrätyskipsin vastaanottamisesta löydät Knauf Oy:ltä.

Kierrätyskipsilevyt käsitellään ja niistä erotellaan levyjä kiertävä, yhtä lailla kierrätettävissä oleva pintakartonki.

Kierrätyskipsin määrästä riippuen erilliskeräys voidaan toteuttaa eri kokoisin vaihtolavoin tai suursäkein, jotka suljetaan ja merkitään asian mukaisesti. Kipsijätelava kannattaa sijoittaa työmaalla siten, että jätteen noudolle on riittävästi tilaa. Kierrätykseen lähtevä kipsi suuntaa työmaalta kierrätyskipsin keräyspisteelle. Lopulta vastaanotettu kierrätyskipsi murskataan ja kipsiydin erotellaan levyjen pintakartongeista. Käsitelty kierrätyskipsi jatkaa kiertokulkuaan uusien kipsilevyjen valmistuksen raaka-aineena ja päätyy siitä seuraavan rakennushankkeen rakennusmateriaaliksi. Ideaalissa rakennusalan tulevaisuudessa samainen kipsilevy jatkaisi kiertokulkuaan edellä mainitulla tavalla vielä vuosikymmentenkin ajan. Jokaisella rakentajalla on oikeus ja velvollisuus osallistua mainittuun kiertokulkuun kierrättämällä kipsijätettä mahdollisimman huolellisesti.