Kolmisointu ja Huomassa

Kaksi ehdotusta Vanhan Vaasan sairaalan uudisrakennukseksi

Senaatti-kiinteistöt, Vanhan Vaasan sairaala ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA järjestivät arkkitehtuurikutsukilpailun Vanhan Vaasan sairaala-alueelle rakennettavasta uudisrakennuksesta. Ehdotukset ”Kolmisointu” ja ”Huomassa” valittiin jatkoon. Voittaja tiedetään helmikuussa 2023.

Kolmisointu ja Huomassa

Kolmisointu-ehdotuksen tekijänä on AW2-arkkitehdit Oy yhteistyössä Arkkitehtitoimisto K2S Oy:n kanssa ja Huomassa-ehdotuksen tekijänä on työryhmä Lukkaroinen Arkkitehdit Oy.

Uudisrakennus sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueelle, jota luonnehtii kulttuurihistoriallisesti arvokas, suojeltu arkkitehtuuri ja puistomaisuus. Vanhan Vaasan sairaala on Suomen vanhin samassa paikassa edelleen toimiva sairaala. 

Uudisrakennukseen sijoitetaan sairaalan kolme suljetuinta potilasosastoa sekä monitoimisali, valmistuskeittiö ja henkilökunnan ruokasali. Uudisrakennuksen tavoitelaajuus on 5444 bruttoneliötä.

– Kilpailu kiinnosti suunnittelijoita, ja saimme erittäin hyviä ehdotuksia, toteaa tuomariston puheenjohtaja, Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö Jari Auer.

Jatkosuunnitteluvaiheessa tulee varmistua, että ehdotuksen kehittämiselle asetetut arkkitehtoniset, käyttäjien asettamat ja tekniset tavoitteet täyttyvät.  

Kilpailun järjestäjä käy nyt kahden parhaaksi valitun ehdotuksen tekijöiden kanssa yhteistyö- ja sopimusneuvottelut kilpailuehdotusten jatkokehittämisestä, joka tehdään yhteistyössä tilojen käyttäjien ja omistajan kanssa. 

Päätös toteutettavasta suunnitelmasta tehdään helmikuussa 2023.  Sairaala-alueen kiinteistöineen omistaa Suomen valtio / Senaatti-kiinteistöt.  Hankkeen investointipäätöstä ei ole vielä tehty.