Juha Rajala

Juha Rajala A-Insinöörien YVA-palvelujen yksikönjohtajaksi 

Diplomi-insinööri Juha Rajala on nimitetty kehittämään ja johtamaan A-Insinöörien ympäristövaikutusten arviointiin ja ympäristölupiin liittyviä asiantuntijapalveluja. 

Juha Rajala

Diplomi-insinööri Juha Rajala on aloittanut A-Insinöörien ympäristö­vaikutusten arviointiin keskittyvän palvelu­yksikön johtajana yhdyskunta- ja ympäristö­suunnittelun toimi­alalla 1. lokakuuta 2023. Rajala siirtyy A-Insinööreihin teräsyhtiö SSAB:stä, missä hän on viimeksi toiminut putki­tuotteiden EHSQ-päällikkönä. 

A-Insinööreissä Rajalan vastuulla on ympäristö­vaikutusten arviointiin sekä ympäristö­lupien erillis­selvityksiin liittyvien konsultti­palvelujen vahvistaminen. Tarkoituksena on perustaa konserniin uusi YVA-palveluja teollisuus- ja infra­hankkeisiin tarjoava liiketoimintayksikkö. 

– Ympäristövaikutuksiin ja kaavaprosesseihin liittyvä asiantuntemus on kasvanut A-Insinööreissä yritys­kauppojen myötä, olemme jo mukana YVA-hankkeissa ja tuotamme ympäristö­tekniikan erityis­palveluja, kuten päästö­mallinnuksia, teollisuus­laitoksille. Yhdistämme nyt näitä osaamisia lupa­vaiheen asiantuntija­palveluiksi, jotka mahdollistavat vihreän siirtymän hankkeet ja isot infra­investoinnit, toimialajohtaja Vesa Järvinen kertoo. 

Juha Rajalalla on pitkä kokemus laatu-, ympäristö- ja tuotekehitys­tehtävistä prosessi- ja metalli­teollisuudesta. YVA-menettely ja ympäristö­lain edellyttämät asiantuntija­selvitykset ovat hänelle tuttuja tilaajana. 

– Lähden mielelläni kehittämään tämän alueen konsultti­palveluja asiakkaan lähtö­kohdista. Ympäristö­vaikutusten arviointia ei tehdä vain menettelyn itsensä vuoksi vaan siksi, että ammutaan alas pahimmat peikot, löydetään tarkoituksen­mukaiset ratkaisut ja hanke saa parhaat mahdolliset lähtö­kohdat etenemiseen. YVA:n selvityksissä pitää osata keskittyä asioihin, jotka palvelevat hanketta ja sen jatko­suunnittelua, Rajala toteaa.