Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

JLL: Paljon tunnusteluja kiinteistömarkkinassa

Kiinteistöalan neuvonantaja JLL:n mukaan koronnousun vuoksi jäätynyt suomalainen kiinteistömarkkina alkaa hieman sulaa. Nato-hakemuksellakin on merkitystä.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

– Pohjakosketus kaupankäyntivolyymissa on jäänyt taakse. Tällä hetkellä kotimaiset ja ulkomaiset toimijat tekevät paljon tunnusteluja, JLL:n kaupankäyntitiimissä toimiva johtaja Pauliina Rantsi sanoo.

Rantsin mukaan viriäminen on vielä niin varhaista, että tilastoista sitä ei voi nähdä; nyt hierottavat kaupat julkistuvat vasta myöhemmin keväällä.

Kiinnostusta on JLL:n mukaan nähtävissä asunto- ja logistiikkakiinteistöissä sekä hieman varovaisemmin myös toimitila- ja vähittäiskaupan kiinteistöissä.

JLL:n mukaan viriämisen taustalla on sijoittajien kokema luottamus kiinteistöihin myös uudessa, korkeammassa korkoympäristössä. Kiinteistöt tuottavat tasaista kassavirtaa ja suojaavat osittain salkkua inflaatiolta.

– Vaikka joukkovelkakirjoista saa nyt tuottoa ja osakkeet ovat halventuneet, sijoittajat eivät juurikaan ole muuttaneet myönteistä näkemystään kiinteistöistä. Ajallisen hajautuksen etujen takia sijoittajat eivät myöskään näe järkeväksi olla pitkään pois markkinoilta, JLL:n toimitusjohtaja Tero Lehtonen toteaa.

Rantsin mukaan kansainväliset sijoittajat kokevat Suomen varsin liberaaliksi ja edistykselliseksi markkinaksi. Euromaana Suomi on jo aiemmin ollut poliittisesti ja lainsäädännöllisesti vakaa ympäristö, ja nyt vakausmielikuvaa vahvistaa Suomen Nato-jäsenyyshakemus.

– Jos Suomi ei olisi hakenut jäsenyyttä muuttuneessa maailmantilanteessa, kansainvälisten sijoittajien suhtautuminen olisi varovaisempaa. Jo hakemus pienentää maariskiä, Pauliina Rantsi sanoo.

Yksityishenkilöiden asuntokaupalle kiinnostuksen herääminen on lupaava tieto, sillä JLL:n mukaan yksityismarkkinat seuraavat usein ammattilaismarkkinoiden liikehdintää. Kaupankäyntiä on hidastanut ostajien ja myyjien välinen näkemysero hinnasta, JLL kertoo. Laskumarkkinassa myyjät eivät useinkaan halua hyväksyä ostajien alentunutta hintanäkemystä. Markkinahinta saadaan vasta tehdyistä kaupoista, joita talven aikana ei juurikaan ole tehty.

Epävarmuutta tulevaan lisäävät JLL:n mukaan erityisesti inflaatio ja sitä vastaan taistelevan EKP:n mahdolliset tulevat koronnostot.