HOASin uusin kohde on nuorten olympiavalmennettavien käyttöön suunniteltu rakennus Urhea-kampuksella Helsingin Vallilassa. Rakennuksessa on paljon erikoisratkaisuja; kohde esitellään Projektiuutisten numerossa 4/2021. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Hoas on vuoden rakennuttaja 2021

RAKLI ry on valinnut vuoden rakennuttajaksi pääkaupunkiseudun opiskelijoiden asumista ja asuinympäristöjä kehittävän Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin. 

HOASin uusin kohde on nuorten olympiavalmennettavien käyttöön suunniteltu rakennus Urhea-kampuksella Helsingin Vallilassa. Rakennuksessa on paljon erikoisratkaisuja; kohde esitellään Projektiuutisten numerossa 4/2021. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

RAKLI:n mukaan Hoas on kehittänyt uudenlaisen korjausrakentamisen konseptin, jota he menestyneesti toteuttavat kohteissaan. Allianssimalliin perustuva konsepti mahdollistaa Hoasille sarjatuotannon, tuo kustannussäästöjä sekä pitää hankkeet aikataulussa. Asukkailta kiitosta tulee erityisesti virheettömästi työnjäljestä. Hoas tekee perusparannuksen vuosittain noin 500 asunnolle.

Hoas hyödyntää perusparannuksesta saatuja oppeja myös asunnoissa tehtävissä korjauksissa.  RAKLI:n mukaan rakennuttamisen elinkaariajattelua ja laadun ylläpitämistä tukee lisäksi Talkkari-malli, jossa Hoasin kumppanit vastaavat ainoastaan heidän hoidossaan olevista Hoas-kiinteistöistä.

Viime vuosina vuoden rakennuttaja on panostanut erityisesti projektien asukasviestinnän parantamiseen ja käyttää monipuolisesti digitaalisen tiedonhallinnan välineitä projektien sujuvoittamiseksi, RAKLI toteaa.

Vastuullisuus näkyy Hoasin toiminnassa panostuksena uusiutuvan energian hankintaan ja energian säästöön perusparannuskorjauksissa ja uudisrakentamisessa. Puurakentamista hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan uudisrakentamisen vaihtoehtona, mistä esimerkkinä on keväällä 2021 Espoon Tapiolaan valmistunut maailman korkein tilaelementeistä valmistettu puukerrostalo.

Hoasin rohkeudesta tarttua uudenlaisiin haasteisiin kertovat monipuoliset hankkeet, kuten rakennusten käyttötarkoituksenmuutokset toimistotalosta opiskelija-asunnoiksi ja soluasuntojen muutokset perheasunnoiksi. Hoas on myös taitavasti hyödyntänyt arkkitehtuurikilpailuja kohteissaan, RAKLI toteaa.

Vuoden rakennuttajiksi on aikaisemmin valittu Finavia, Etera, SOK, Järvenpään Mestariasunnot, Liikennevirasto, Helsingin Yliopisto, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, Lahden kaupunki, Sponda Oyj, Pirjo Honkaniemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Kesko Oyj sekä Ilmarinen.