Asuntorakentamista Kuninkaantammessa. Kuva: Susa Junnola

Helsinki: 2018 oli palvelu-, liiketila- ja asuntorakentamisen vuosi

Vuonna 2018 Helsinkiin valmistui asuin- ja toimitiloja yhteensä 745 048 kerrosneliömetriä uustuotantona ja laajennuksina. Rakentamisen vuotta leimasivat suurten julkisten toimitilahankkeiden valmistuminen sekä keskipinta-alaltaan pienenevä, runsas asuntotuotanto. Tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupunginkanslian uusimmasta rakentamisen tilastojulkaisusta.

Asuntorakentamista Kuninkaantammessa. Kuva: Susa Junnola

Toimitilarakentamista Helsingissä leimasi vuonna 2018 suurten julkisten ja yksityisten palvelurakennusten sekä liiketilojen valmistuminen. Yhtä paljon uusia toimitiloja on valmistunut viimeksi 1980-luvun lopun nousukaudella. Vuonna 2018 toimitilarakennuksia valmistui uustuotannossa ja laajennuksissa huippulukemana 415 911 kerrosneliömetriä, mikä oli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen nähden. Valmistuneiden toimitilojen joukossa oli isoja julkisen rakentamisen kohteita kuten Meilahden Uusi lastensairaala ja Myllypuron Metropolian ammattikorkeakoulun ensimmäinen vaihe sekä aluerakentamisen projektialueiden liiketiloja kuten Kalasataman kauppakeskus Redi ja Laajasalon kauppakeskus Saari.

Myös toimitilarakentamisen aloituksissa päästiin 2010-luvun suurimpaan kerrosneliömetrilukemaan 369 472. Vuoden lopussa oli rakenteilla toimitiloja 516 951 kerrosneliömetrin verran. Edellisvuoden tapaan se oli 2010-luvun suurimpia lukemia. Rakennuslupia myönnettiin hieman maltillisemmin 271 446 kerrosneliömetrille toimitiloissa, mikä ylittää kahdeksalla prosentilla 2010-luvun keskiarvon, mutta alittaa kolmen edellisvuoden luvut.

Asuntorakentamisessa kerrosalaa vuoden 2018 aikana valmistui 329 137 kerrosneliömetriä uustuotannossa ja laajennuksissa. Määrä on lähes sama kuin edeltävänä vuonna ja yhdeksän prosenttia enemmän kuin 2010-luvulla keskimäärin. Asuntojen lukumääränä tämä tarkoitti 4 538 asuntoa, lisäksi käyttötarkoituksen muutoskohteita valmistui 263. Sekä asuntorakentamisen aloituksia, että keskeneräisiä rakennustöitä oli poikkeuksellisen paljon.

Asuntorakentamisessa aloitettiin vuoden aikana 543 096 kerrosneliömetrin rakentamistyöt. Keskeneräisiä asuinrakennuksia oli puolestaan rakenteilla 692 533 kerrosneliömetrin verran. Lukemat ovat 50 prosenttia enemmän kuin 2010-luvulla keskimäärin. Edellisenä vuonna huippulukemiin nousseet myönnetyt rakennusluvat realisoituvat nyt rakentamisen aloituksissa ja keskeneräisinä rakennustöinä. Vuoden 2018 aikana myönnettiin asuinrakentamiseen lupia 461 529 kerrosneliömetrin verran, mikä jää edellisvuoden lukemasta, mutta on edelleen 20 prosenttia enemmän kuin 2010-luvulla keskimäärin.

Vuonna 2018 Helsingissä tuotettiin koko 2000-luvun ennätysmäärä yksiöitä sekä pieniä perheasuntoja. Tämä selittää uusien asuntojen keskipinta-alan pienenemistä keskimäärin 54,7 neliöön. Yksiöiden osuus kaikista yli 4 800 uudistuotantona ja laajennuksina valmistuneista asunnoista oli kuitenkin vain 22 prosenttia ja kolmioiden osuus 23,5 prosenttia. Eniten valmistui kaksioita, joiden osuus oli 34,5 prosenttia. Perheasuntojen koko on pienentynyt niin, että viiden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden kolme ja neljä huonetta käsittävien asuntojen keskipinta-ala on keskimäärin noin 10 neliömetriä ja viiden huoneen asunnoissa 20 neliömetriä pienempi.

Helsingin kaupunginkanslian tilastojulkaisusta löytyy tietoja lisäksi muun muassa valmistuneista rakennuksista käyttötarkoitusluokkien mukaan, valmistuneista asunnoista hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan sekä lukuja Helsingin kaupungin rakennuttamista asunnoista.