Kuva: Marjo Lalli / A-Insinöörit

Hyvä akustiikka säästää kustannuksia avotoimistoissa

Kuva: Marjo Lalli / A-Insinöörit

Toimistotyössä keskittymistä häiritsevä puhe on melua

Akustisesti hyvin suunniteltu avotoimisto tulee jo vuodessa halvemmaksi kuin minimivaatimukset täyttävä, selviää A-Insinöörien tutkimuksesta.

Avotoimistoissa työntekijöiden puhe, joka häiritsee toisten keskittymistä, on melua ja aiheuttaa kustannuksia työnajan hukan kautta.

– Ammattitaitoisella akustiikkasuunnittelulla häiritsevästä ääniympäristöstä johtuvia kustannuksia voi pienentää jopa kuudesosaan tavanomaisesta avotoimistosta, akustiikkasuunnittelun yksikönvetäjä Mikko Kylliäinen A-Insinööreistä sanoo.

– Toistaiseksi vain murto-osassa suomalaisia avotoimistoja ääniympäristö ja akustiikka on suunniteltu niin, että se palvelee työtä ja toimintaa taloudellisesti parhaalla tavalla.

Akustisesti hyvin suunniteltu avotoimisto maksaa itsensä takaisin jo ensimmäisen vuoden aikana, osoittaa A-Insinööreillä tehty diplomityötutkimus. Viiden vuoden tarkasteluvälillä säästö voi olla jo satoja tuhansia euroja.

Tutkimuksessa esimerkkinä käytetty 170 hengen toimisto oli viiden vuoden kuluttua jo 1,2 miljoonaa euroa edullisempi kuin minimivaatimukset täyttävä avotoimisto. Työajan hukan kustannusten selvittämiseksi oletettiin, että 90 % toimiston työajasta oli laskutettavaa työtä (tuntihinta 60 €/h).

Melua voi vähentää rakenteilla, pintamateriaaleilla ja peiteäänijärjestelmällä

Hyvät ääniolosuhteet tarkoittavat käytännössä alhaista puheenerotettavuutta ja hyvää ääneneristystä esimerkiksi puhelinhuoneissa ja vetäytymistiloissa.

– Sekä ääneneristyksen taso että puheenerotettavuus voidaan mitata, ja molempiin voidaan vaikuttaa rakenteellisten ratkaisujen, tilanjaon, pintamateriaalien ja peiteäänijärjestelmien avulla, Kylliäinen kertoo.

Ympäristöministeriön marraskuussa 2018 antama ääniympäristöohje asettaa ohjearvoja avotoimistojen akustiikalle. Ohjeen mukaan rakennuslupahakemuksissa tulisi ilmoittaa akustiikkasuunnittelija.