Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin Viikin keskusta halutaan kaupunkimaisemmaksi

Helsinki suunnittelee Raide-Jokerin varrelle entistä kaupunkimaisempaa Viikin uutta keskusta. Viikin Tiedepuistoon ja Latokartanon eteläosaan suunnitellaan uusia koteja 7000 asukkaalle.

Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin tavoitteena on kehittää aluetta raideliikennekaupungin periaatteiden mukaisesti urbaaniksi ympäristöksi ja turvata Helsingin laajeneminen ja kasvu. Kaavarunko pohjautuu Helsingin yleiskaavaan vuodelta 2016.

Alue on nyt osin rakennettua aluetta ja osin peltoaluetta, jolla on myös tutkimusviljelyksiä. Tontit ovat pääosin valtion ja Helsingin yliopiston sekä vähäisessä määrin kaupungin omistamia. 

Kaupunki on sopinut valtion kanssa uusien asuntojen ja työpaikkojen kaavoittamisesta Raide-Jokerin varrelle vastineena valtion osallistumisesta Raide-Jokerin rakentamiskustannuksiin.  

Kaavarunkoalueen laajuus on noin 107 hehtaaria. Tavoitteena on rakentaa asuntoja 7000 asukkaalle, mikä tarkoittaa noin 280 000 kerrosalaneliömetriä. 

Lisäksi alueelta varataan tilaa toimitilarakentamiselle, palveluille, kouluille ja päivähoidolle sekä Helsingin yliopistolle. Yliopiston kampukselle osoitetaan riittävät laajentumismahdollisuudet.

Kaavarunko yhdistää Viikin Tiedepuiston ja Latokartanon asuinalueen toisiinsa. Viikintie linjataan uudelleen Viikin eläinsairaalan ja Raide-Jokerin pysäkin edustalta. Uusi katu on nykyistä kaupunkimaisempi, sillä sen molemmin puolin voidaan rakentaa uusia kortteleita. Eteläosan peltoalueille ja tutkimustilan alueelle ei ole suunnitteilla oleellisia maankäytön muutoksia. 

Suunnittelualueen läpi kulkee kaksi pikaraitiotien linjausta: itä-länsi-suuntainen Raide-Jokeri sekä suunnitteluvaiheessa oleva pohjoiseteläsuuntainen Viikki-Malmi -ratikan linjaus.

Viikkiä kehitetään kahden keskuksen alueena. Lahdenväylän viereisen keskustan on tarkoitus houkutella laajempaa kävijäkuntaa yritys- ja kampustoimintoineen. Itäinen keskusta Latokartanon ratikkapysäkin ympärillä palvelee paikallisia asukkaita.

Keski-Viikin suunnitelmiin voi tutustua 21.8.–15.9.2023 osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.  Kaavarunko on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.