Kuva: kerrokantasi.hel.fi

Helsingin Myllypuroon tulossa uusi asuinalue

Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt Myllypuron Karhunkaatajan alueen asemakaavan ja kaavanmuutoksen. Se mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 2700 uudelle asukkaalle Myllypuron lounaisosaan ja Herttoniemen pohjoisosaan sijoittuvalle alueelle.

Kuva: kerrokantasi.hel.fi

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uusi Raide-Jokeriin tukeutuva asuinalue, joka yhdistyy saumattomasti olemassa olevaan ympäristöön. Kaupungin mukaan uuden asuinalueen identiteettitekijä on säilyvä osa Karhumetsää.

Suunnitelma jakautuu puukerrostaloihin Karhukalliontien länsipuolen alavalla alueella ja sitä ympäröiviin rinnekortteleihin.  Asuinaluetta halkoo puistokatu Karhunlanka, jonka varrella ovat tärkeimmät palvelut ja julkiset ulkotilat.

Nykyään lähes kokonaan rakentamaton alue muuttuu varsinkin alavalta alueelta tiiviisti rakennetuksi asuinalueeksi ja entisen Viikintien, uudelta nimeltään Karhukalliontien, linjaus muuttuu.

Lopullisen päätöksen kaavaratkaisusta tekee kaupunginvaltuusto.