Kuva: YIT

Helsingin Marian alueen asemakaava on vahvistunut

Asemakaavan vahvistumisen myötä YIT ja Keva jatkavat Marian alueen kehittämistä yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.  Kaava mahdollistaa uuden, noin 50 000 kerrosneliömetrin laajuisen, kasvu- ja teknologiayrityskorttelin rakentamisen. 

Kuva: YIT

Entiselle Marian sairaala-alueelle on suunnitteilla startup- ja kasvuyrityskampus, joka tarjoaa myös kaupunkilaisille avoimia palveluita. Helsingin kaupungin tavoitteena on aloittaa Marian alueen rakentaminen vuoden 2023 aikana esirakentamis-, katu- ja purkutöillä. Rakennettavalla alueella uusitaan kunnallistekniikkaa ja valmistellaan muun muassa uuden kävelysillan rakentamista. YIT:n ja Kevan kehittämän alueen osalta tavoitteena on päästä aloittamaan ensimmäisen vaiheen rakentaminen vuoden 2024 alussa. 

Uudesta rakennuskokonaisuudesta merkittävä osa on toimisto- ja neuvottelutilaa. Lisäksi laajennus sisältää majoitustiloja, ravintoloita, liike- ja palvelutiloja, hyvinvointi- ja liikuntatiloja sekä tapahtumatilaa. Laajennuksen jälkeen kampuksella on tilaa usealle sadalle toimijalle ja arviolta 5000 työntekijälle. 

– Marian alue on yksi Euroopan suurimpia kasvuyrityskampuksia, ja tavoitteenamme on kehittää siitä kansainvälisesti merkittävä startupien, kasvuyritysten ja kumppaniyritysten kotipaikka. Sijainti Helsingin ytimessä on erinomainen. Hanke on herättänyt suurta kiinnostusta potentiaalisten vuokralaisten osalta koko kehittämisen ajan ja pyrimmekin löytämään toisiaan täydentävän yritysjoukon vuokralaisiksi, kaupunkikehitys- ja vastuullisuusjohtaja Juha Kostiainen YIT:ltä kertoo.