Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Espoon uusi oikeustalo on valmis

SRV:n rakentama Espoon oikeustalo on valmistunut Espoon Otaniemeen. Hanke toteutettiin Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöille (eQ). Nelikerroksinen rakennus on laajuudeltaan noin 8600 kerrosneliömetriä. Rakentaminen käynnistyi tammikuussa 2021.

Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Oikeustalon suunnittelussa ja rakentamisessa on panostettu ympäristövastuuseen ja ekologiseen kestävyyteen. Rakennus on hiilineutraali lämmityksen, jäähdytyksen ja sähkön osalta.

Hankkeeseen on haettu BREEAM New Construction 2016:n mukaista ympäristösertifikaattia tasolle Very Good. 

– Kestävissä ja elinkaariviisaissa kohteissa on mahdollista toteuttaa myös käytönaikainen energiaoptimointi, jonka avulla sekä ylläpidetään käyttäjille miellyttäviä olosuhteita että minimoidaan energiankulutuksen ympäristövaikutuksia, kertoo SRV:n toimitilarakentamisesta vastaava johtaja Jouni Forsman.

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt järjesti Espoon uuden oikeustalon tiloista tilakilpailutuksen julkisena hankintana 2019 syksyllä. Kilpailun voitti eQ Yhteiskuntakiinteistöt, joka rakennutti uudisrakennuksen ja omistaa kiinteistön. Senaatti-kiinteistöt on vuokrannut tilat ja vuokrannut ne edelleen oikeushallinnon toimijoille. 

Uudisrakennuksen toimitilat tulevat Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden, Ulosottolaitoksen ja Syyttäjälaitoksen toimipisteiden käyttöön. Rakennuksessa on noin 200 toimistotyöpisteen lisäksi asiakaspalvelu- ja istuntosalitilat. Espoon uusi oikeustalo otetaan käyttöön vaiheittain heinä-elokuun 2022 aikana.