Colliers odottaa Ranskan elpyvän ennen muita suuria markkinoita vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, koska toimitilamarkkinan perusta on kunnossa. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Colliers: Kiinteistökaupat virkoamassa

Euroopan kaupallinen kiinteistösektori hidastui äkillisesti vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla, kun korkojen ja rahoituskustannusten nousu yhdessä nopeasti kiihtyvän inflaation kanssa iskivät sijoittajiin, selviää Colliersin Q4 2022 Capital Markets snapshot -raportista.

Colliers odottaa Ranskan elpyvän ennen muita suuria markkinoita vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, koska toimitilamarkkinan perusta on kunnossa. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Colliersin mukaan transaktioiden määrä ja volyymit putosivat suurilla EMEA:n markkina-alueilla vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla verrattuna vuodentakaiseen. Saksassa viimeisen neljänneksen tulos oli heikoin sitten vuoden 2011, joskin koko vuoden volyymi oli linjassa 10 vuoden keskiarvon kanssa. Ranskassa puolestaan vuosineljänneksen volyymi puolittui edellisvuodesta. Isossa-Britanniassa kolmannella vuosineljänneksellä alkanut jyrkkä lasku jatkui. Espanjassa ja Italiassa liikekiinteistöjen investoinnit olivat myös huomattavassa laskussa.

Colliersin mukaan tällä hetkellä on merkkejä markkinoiden pysymisestä jähmeänä vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja transaktioaktiivisuuden vilkastumisesta todennäköisesti toisella puoliskolla.

– Uskomme inflaation ja korkotasojen vakiintuvan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, mikäli suuria taloudellisia shokkeja ei tapahdu, Colliersin Head of Global and EMEA Capital Markets Luke Dawson sanoo. Dawsonin mukaan stabiloituminen antaa sijoittajille varmuutta ja todennäköisesti kaventaa hintapyyntöjen ja -ostotarjousten välisiä eroja, ja se vauhdittaa transaktioiden syntymistä.

Aktiivisuuden kasvaminen ei Colliersin mukaan kuitenkaan välttämättä merkitse vastaavaa investointivolyymien kasvua, koska sijoittajat tarjoavat alhaisempia hintoja ja vaativat korkeampaa tuottoa. Colliersilla odotetaan tuottovaatimusten edelleen nousevan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. 

Epävarmuudesta huolimatta markkinoiden perustekijät ovat vakaalla pohjalla Euroopan keskeisillä toimitilamarkkinoilla, Colliers toteaa. Merkittävä osa globaalista pääomasta suuntautuu edelleen kiinteistösektoriin. 

– Kaikki sijoittajat eivät ole alttiita korkojen ja rahoituskustannusten vaihteluille. Suursijoittajat käyttävät hyväkseen markkinoita, joilla ei ole juurikaan kilpailua tällä hetkellä, Dawson sanoo.

Vuoden 2022 viimeisen neljänneksen hidastumisesta huolimatta Saksan koko vuoden volyymi oli linjassa maan kymmenen vuoden keskiarvon kanssa, vaikka Ukrainan sodalla on ollut merkittävä vaikutus energiatoimituksiin ja inflaatioon. Colliers ei kuitenkaan odota kauppojen kokonaisarvon toistuvan vuonna 2023, sillä 20–30 %:n hinnanalennukset ja vähentynyt transaktioiden määrä laskevat volyymia merkittävästi.

Colliers odottaa Ranskan elpyvän ennen muita suuria markkinoita vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, koska toimitilamarkkinan perusta on kunnossa. Toimistoinvestoinnit Pariisin seudulla todennäköisesti toimivat suunnannäyttäjänä. Logistiikkasektori tulee jatkossakin kiinnostamaan sijoittajia, vaikka makrotaloudellisesta tilanteesta johtuen sopimuksia tarkastellaan aiempaa tarkemmin.

Ison-Britannian heikkeneminen näkyy kaikissa suurissa omaisuusluokissa, mutta etenkin toimistokiinteistöt erottuvat markkinassa niin kauppalukumäärän kuin kysynnän vähyydessä. Colliers odottaa hintojen nopeaa ja jyrkkää uudelleenkalibrointia, mikä palauttaa markkinadynamiikan toisella vuosipuoliskolla samalla, kun inflaatio heikkenee ja korkotaso vakiintuu. 

Vaikka Italiassa tapahtui sama jyrkkä lasku transaktioiden volyymissa vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla kuten muillakin suurilla markkinoilla Euroopassa, vuosi oli vahva ja 2023 saattaa olla vielä vahvempi. Italian teollisuus- ja logistiikkasektori hyötyy edelleen verkkokaupan buumista ja asuntosektori näyttää pystyvän hyödyntämään nykyistä talouskriisiä, jonka ennustetaan loppuvan myöhemmin tänä vuonna, Colliers sanoo.