Kuva: keliber.fi

Betoniyhtiöt kehittämässä Keliberin litiumhankkeen sivuvirtojen hyödyntämistä

Betolar Oyj ja JA-KO Betoni Oy kehittävät yhdessä Keliber Oy:n kanssa ratkaisuja Kokkolaan rakennettavan litiumtehtaan rikastus- ja analsiimihiekan hyödyntämiseksi betonin valmistuksessa. Betonissa olevan hiekan ja sementin korvaaminen teollisuuden sivuvirtatuotteilla pienentää betonin hiilijalanjälkeä. 

Kuva: keliber.fi

Betolar, Keliber sekä JA-KO Betoni julkistivat yhteistyösopimuksen syyskuussa 2021, jonka tavoitteena on Betolarin innovaatioilla auttaa Keliberiä hyödyntämään tuotannossaan syntyviä sivuvirtoja. Rikastushiekkaa sekä analsiimihiekkaa voidaan sopimuskumppanien mukaan käyttää betonin runkoaineena JA-KO Betonin tehtaalla Kokkolassa. Tätä vähähiilistä betonia voitaisiin hyödyntää muun muassa Keliberin kaivoksen rakenteissa.

Keliber on juuri julkaissut tiedon yli puolen miljardin euron arvoisen litiumhankkeen rakentamisen alkamisesta vielä tämän vuoden puolella Kokkolassa. Tehdas tuottaa litiumhydroksidia, jota käytetään muun muassa sähköajoneuvojen akuissa. Nykyinen aikataulu mahdollistaa kemiantehtaan tuotannon käynnistymisen vuonna 2025.

Täyden tuotannon aikana rikastamossa syntyy Betolarin mukaan vuosittain noin 600 000 tonnia rikastushiekkaa. Litiumin tuotantoprosessin merkittävänä sivuvirtana syntyy vuosittain myös noin 200 000 tonnia analsiimihiekkaa.

– Jos sivuvirtoja ei pystytä hyötykäyttämään, ne läjitetään osoitetuille alueille. Syntyvää rikastushiekkaa riittäisi hyvin esimerkiksi betonin runkoaineeksi, Betolarin toimitusjohtaja Riku Kytömäki sanoo.

Betolarin mukaan sen tavoite on korvata betonissa tarvittava hiekka ja sementti teollisuuden jäte- ja sivuvirroilla, mikä pudottaa merkittävästi päästöjä sekä säästää neitseellisiä luonnonvaroja.

– Pelkästään sementin korvaaminen vähentää hiilidioksidipäästöjä raaka-aineiden osalta jopa 80 prosenttia. Kun sementin lisäksi voitaisiin korvata osa runkoaineena käytetystä neitseellisestä hiekasta sivuvirroilla, voidaan tehdä entistä suurempia harppauksia vihreässä siirtymässä ja kiertotaloudessa, Betolarin perustaja ja innovaatiojohtaja Juha Leppänen toteaa.