Bruttoalaltaan noin 35 500 neliön laajuinen logistiikkakeskus toimii läpivirtausperiaatteella, ja siinä on 33 lastaussiltaa.

Baronalle uusi logistiikkakeskus Vantaalle

Vantaan Viinikkalaan avattu uusi Avialogis-logistiikkakeskus on Baronan käytössä ja yksi Suomen moderneimmista logistiikkakohteista. Breeam Excellent -ympäristösertifikaattia hakevan keskuksen sähkö- ja automaatioratkaisut mukautuvat kasvavan verkkokaupan ja sähköistyvän liikenteen tarpeisiin.

Bruttoalaltaan noin 35 500 neliön laajuinen logistiikkakeskus toimii läpivirtausperiaatteella, ja siinä on 33 lastaussiltaa.

Baronan käyttöön kahdessa vaiheessa rakennettu logistiikkakeskus Avialogis sijaitsee aivan Kehä III:n tuntumassa. Bruttoalaltaan noin 35 500 neliön laajuiseen keskukseen sisältyy noin 4700 neliötä parvi­tiloja sekä 1350 neliötä toimisto- ja sosiaali­tiloja. Läpivirtausperiaatteella toimivassa logistiikkakeskuksessa on 33 lastaussiltaa. 

Varte Oy toimi hankkeessa asemakaavamuutoksen ja hankkeen kehittäjänä sekä rakentajana. Varte etsi yhdessä rakennuttaja Aberdeen Standard Investments Abrdn:n paikallisen kumppanin DEAS Asset Managementin kanssa logistiikkakeskukseen vuokralaisen, jonka tarpeisiin hanke suunniteltiin.

– Keskus tehostaa huomattavasti logistiikka­toimintojamme. Kun hanketta lähdettiin tekemään, meillä oli alun perin viisi varastoa. Niistä kolme on nyt muutettu tänne Avialogikseen kokonaisuudessaan. Loppujen kanssa käymme vielä keskusteluja, mitä niiden osalta tehdään. Varastosuunnittelu ja hylly- sekä automaatiopaikoitukset voidaan toteuttaa täällä paljon aiempaa tehokkaammin. Lisäksi samalla voidaan purkaa päällekkäisiä toimintoja, Baronan varasto­palveluiden logistiikkajohtaja Juha Salo kertoo.

Logistiikkakeskus on tehty niin lähelle Kehä III:a kuin sen voi rakentaa. Rakentamista rajoitti vieressä kulkeva Fingridin voima­linja. Savisella tontilla oli stabiloinnista ja massanvaihdosta, paalutuksesta ja louhinnasta lähtien lähes kaikkea mahdollista maarakentamista.

Perinteisten logistiikkapalveluiden lisäksi Avialogis tarjoaa lisärvopalveluita kuten pikanoutoja, lahjapaketointia, erilaisia etiketöintejä tai jopa maalien sekoittamista. Lisäpalvelut sijoittuvat pääosin varaston laajoihin parvitiloihin, joissa on tilaa myös pientavaroille.

Tonttia muokattiin ja tietä siirrettiin

Logistiikkakeskus on tehty niin lähelle Kehä III:a kuin sen voi rakentaa. Rakentamista rajoitti vieressä kulkeva Fingridin voima­linja sekä tontin läpi kulkeva HSY:n päälinjaputki, jota hieman siirrettiin. Päälinjaputki täytyy tarvittaessa pystyä kaivamaan esiin, ja siksi rakennuksen porrastornien kolmiomaisista ulokkeista piti typistää kärjet pois. Vantaan kaupunki muutti noin 80 000 neliön laajuisen tontin läpi kulkevan tien linjausta, jotta logistiikkakeskus saatiin mahtumaan Suomen Pankilta ostetulle tontille. Myös katu­suunnittelu kuului Varten vastuulle.

– Tonttipohja oli pääosin savea. Toisessa päässä vielä paalutettiin, kun toisessa päässä aloitettiin valuja, minkä vuoksi piti huomioida tärinäongelmat, kohteen vastaavana rakennesuunnittelijana toiminut Yrjö Lietzen A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä kertoo.

Varaston vapaakorkeus on 12 metriä, minkä ansiosta varastohyllyjen käyttö on hyvin tehokasta.

Rakennusurakasta vastanneen Varte Oy:n toimitilarakentamisen yksikönjohtaja Mikko Sirviö kertoo, että tontilla oli stabiloinnista ja massanvaihdosta, paalutuksesta ja louhinnasta lähtien lähes kaikkea mahdollista maarakentamista ehkä syvätiivistystä lukuunottamatta. Paalujen keskimitta oli 11–12 metriä. Rakennus on paalutettu noin 90-prosenttisesti aivan pohjoislaitaa lukuunottamatta, jonne tehtiin maavarainen perustus. 

Betonirunko, esijännitetyt pilarit

– Kantavilta rakenteiltaan rakennus on betoni­runkoinen. Pilareita on paljon, ja ne ovat melko korkeita. Pilareista valtaosa on esijännitettyjä, mikä ei ole kovin tyypillistä. Periaatteessa näin saadaan säästöjä teräksessä ja myös dimensioissa, koska esijännitetty pilari on hieman tavallista hoikempi. Rakennuksen yläpohjarakenteena on TT-laatta, Yrjö Lietzen kertoo.

Varastoon sisältyvät kolmeen osastoon jaetut vaarallisten aineiden VAK-tilat, joissa on tiukat turvallisuusmääräykset. VAK-tilojen ulkoseinät ovat betonielementtejä ja keskellä on paloseinät, joilla paloalueet on katkottu. Palavien nesteiden osastolla on myös oma ilmanvaihto erillään muusta rakennuksesta.  Palavien osastolla sprinklaus tapahtuu vaahtosammutuksella kaikilla lavatasoilla ja -paikoilla.

Rakennuksen julkisivumateriaalina ovat pelti-villa-pelti -elementit, joissa on turkooseja ja vihreitä sävyjä. Itä- ja länsipäädyssä on pieniä kehyksiä värittämässä julkisivuja.

Kiinteistön ilmanvaihtokonehuoneet sijaitsevat parvitasolla. Molemmissa rakennus­lohkoissa on omat konehuoneensa, ja toimistojen päällä on vielä yksi konehuone. 

– Rakennuksen julkisivumateriaalina ovat pelti-villa-pelti -elementit. Eteläjulkisivulla on julkisivuaiheeksi otettu kolmiomaiset porrastornit, joissa on vihertävät liuku­värjätyt sävyt, jotka jatkuvat julkisivuseinässä. Näin haluttiin pilkkoa isoa rakennus­massaa pienemmän oloiseksi. Itä- ja länsipäädyssä on pieniä kehyksiä värittämässä julkisivuja, kohteen projektiarkkitehtina toiminut Kaisa Kiuttu Ark Lab Oy:stä kertoo. Kohteen pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Tommi Tuokkola Ark Lab Oy:stä.

Kantavilta rakenteiltaan rakennus on betoni­runkoinen. Pilareista valtaosa on esijännitettyjä, eli ne ovat hieman tavallista hoikempia. Varastoon asennetaan loppuvuodesta modulaarinen noin 2000 neliön laajuinen AutoStore-varastoautomaatti pientavaroiden käsittelyä varten.

Kolmikerroksisen toimisto-osan sisäänkäyntiaula on toisessa kerroksessa, johon tulee myös koulutustilaa. Toimistotiloihin kuuluu myös avotoimistoa, neuvottelutiloja ja joitakin yksittäisiä pienempiä työskentely­tiloja sekä isompi lounge- ja ruokailutila. Sosiaalitiloissa on tarjolla myös sauna pore­altaineen. Toimisto-osan sisustuksessa on vaaleahkot ja luonnonläheiset sävyt. 

Pitkälle vietyä automatisaatiota

Logistiikkakeskuksen on pystyttävä hoitamaan monenlaisia tavaravirtoja. Avialogikseen tulee kaikkiaan 54 000–57 000 lavapaikkaa. Varaston vapaakorkeus on 12 metriä, minkä ansiosta varastohyllyjen käyttö on hyvin tehokasta. 

Varastossa on tavanomaisen hyllyvaraston lisäksi kolme tasovarastoautomaattia, ja sinne asennetaan loppuvuodesta täysin automatisoitu, modulaarinen noin 2000 neliön laajuinen AutoStore-varastoautomaatti pientavaroiden käsittelyä varten. Varasto­automaatissa on noin 50 000 laatikkopaikkaa.

Kiinteistön ilmanvaihtokonehuoneet sijaitsevat parvitasolla. Molemmissa rakennus­lohkoissa on omat konehuoneensa, ja toimistojen päällä on vielä yksi konehuone.

– AutoStoren maksimikorkeus noin 7–7,5 metriä. Sivuttaissuunnassa ja muotonsa puolesta sitä voi muokata vapaasti ilman, että tuotantoa tarvitsee keskeyttää, Baronan Juha Salo kertoo.

AutoStoren hankintapäätös tehtiin kesken hankkeen rakentamisen, mutta muutos onnistui Salon mukaan varsin vaivattomasti. Käytännössä AutoStore ei vaatinut itse rakennukselta paljon muuta kuin lattian tasoittamisen hyvin tasaiseksi epoksipinnoitteella.

– Myös sähköjärjestelmät on  kohteessa on suunniteltu siten, että automaattien lisäykset onnistutaan tekemään suhteellisen pienillä muutostöillä, sähkösuunittelusta vastannut Jarmo Niemelä Elvak Oy:stä kertoo.

Keskukseen sisältyy 1350 neliötä toimisto- ja sosiaali­tiloja. Kolmikerroksisen toimisto-osan sisäänkäyntiaula on toisessa kerroksessa, johon tulee myös koulutustilaa.

Niemelän mukaan rakennuksen sähkösuunnittelu oli kohteen laajuuden takia vaativaa. Sähkönjakelun suunnittelussa oli otettava huomioon muun muassa mittavat sähkötrukkien vaatimat lataustehot eri puolilla rakennusta. Lisäksi on varauduttu jakeluautojen sähköistymiseen varaamalla rakennuksen itäseinustalle runsaasti sähkönsiirtokapasiteettia. 

Rakennukseen asennettiin myös kiinteistö­automaatioon yhdistetty energian­mittausjärjestelmä, jonka avulla voidaan selvittää kattavasti eri järjestelmien energiankulutuksia. Energianmittaukset asennettiin esimerkiksi ilmanvaihdolle, maalämpölaitteistolle, ulkovalaistukselle, trukkilatauksille ja varastoautomaateille. 

Toimistotiloihin kuuluu avotoimistoa, neuvottelutiloja ja joitakin yksittäisiä pienempiä työskentely­tiloja sekä isompi lounge- ja ruokailutila.

Jarmo Niemelä kertoo, että kohteen muuntamo onnistuttiin sijoittamaan tontilla olleeseen rakennukseen muokkaamalla vanhat puhelinaluejakamon tilat muuntamokäyttöön sopivaksi. Näin ei tarvittu muuntamotiloja itse rakennuksesta tai erillistä puistomuuntamoa. 

Uusiutuvaa energiaa

Kiinteistön päälämmönlähteenä on maalämpö, ja lämpöä jaetaan lattialämmityksellä. Tontille porattiin reilut 60 maalämpö­kaivoa, syvyydeltään noin 300-metrisiä. Kulutushuippuja varten varalla on lisäksi kaukolämpöliittymä. 

– Maalämpöratkaisu vaikutti myös lattia­lämmityksen valintaan varastopuolellekin, koska maalämpö ja lattialämmitys toimivat hyvin ja kustannustehokkaasti yhteen. Paalu­laatan paksuus on jopa 28 senttiä. Näin  lattialämmitysputkistokaapelit saatiin riittävän syvälle, jotta hyllyjen kiinnitykselle jäi vielä tilaa, Varten Mikko Sirviö kertoo.

Toimisto-osan sisustuksessa on vaaleahkot ja luonnonläheiset sävyt. Kiinteistön päälämmönlähteenä on maalämpö, ja lämpöä jaetaan lattialämmityksellä toimiston lisäksi myös varastossa.

Kiinteistön katolle rakennetaan talven aikana 720 paneelin laajuinen, noin 300 piikkikilowatin tehoinen aurinkovoimala. Tavoitteena on saada pidemmällä aikavälilla aurinkovoimalasta noin kolmasosa kiinteistön tarvitsemasta sähköenergiasta. 

Kiinteistössä on varauduttu kaapelireitityksillä laajempaan autojen ja sähköautojen lataukseen tulevaisuudessa. Pihaa ei tarvitse ryhtyä avaamaan, jos latauskapasiteettia halutaan lisätä.

Teksti: Jari Peltoranta | Kuvat: Vesa Voitto Sakari

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.