Avustusta myönnettiin muiden muassa usealle purkuun ja materiaalien kierrätykseen liittyvälle kehityshankkeelle. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen.

Avustusta 15:lle rakennetun ympäristön ilmastohankkeelle

Ympäristöministeriö on myöntänyt 1,2 miljoonaa euroa valtionavustusta 15 hankkeelle, jotka kehittävät rakennetun ympäristön keinoja vähentää päästöjä sekä sopeutua ilmastonmuutokseen. Rahoitus on myönnetty EU:n elpymisvälineestä.

Avustusta myönnettiin muiden muassa usealle purkuun ja materiaalien kierrätykseen liittyvälle kehityshankkeelle. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen.

Avustuksen myönnettiin Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmassa, jota toteuttavat ympäristöministeriö ja Business Finland, joilla molemmilla on neljä avustusten hakukierrosta. Maaliskuussa päättynyt ympäristöministeriön hakukierros oli sen neljäs ja viimeinen. Yhteensä ministeriö on avustanut 57:ää hanketta noin 4,3 miljoonalla eurolla. Koko ohjelman avustusbudjetti on 40 miljoonaa euroa.

Ympäristöministeriön 4. hankehaussa avustetut hankkeet:

Action Energy Finance: Digiratkaisun pilotointi vihreiden lainatarjousten haussa ja energiayhteisöjen muodostamisessa taloyhtiökentässä, avustus 63 155 euroa, kokonaisbudjetti 157 887 euroa

ARKK Sarapää. Ei turhaa purkamista – kokonaisvaltainen palvelu tyhjien tilojen uudelleenkäytön helpottamiseksi, avustus 48 000 euroa, kokonaisbudjetti 120 000 euroa

BY-Koulutus: Vähähiiliset ja toimivat betonilattiat – rakennusaikaisen kuivattamisen optimointi, avustus 100 000 euroa, kokonaisbudjetti 250 000 euroa

Idea Structura: Rakennusosien uudelleenkäytön arviointiprosessin kehitys, avustus 89 230 euroa, kokonaisbudjetti 223 075 euroa

Jalotus ry: Kevytsavi 2.0 – Vähähiilinen komposiittimateriaali jalkautuu, avustus 49 438 euroa, kokonaisbudjetti 122 670 euroa

Jyväskylän kaupunki: Kaavoitusprosessi 2.0 – Ennakointi, data ja seuranta ilmastoviisaan kaupunkisuunnittelun kulmakivinä – tiedosta työkaluiksi ja prosesseiksi, avustus 74 307 euroa, kokonaisbudjetti 185 768 euroa

Mikkelin kaupunki: MIKKI -Mikkelin kaupungin kestävä kiertotalous, avustus 143 200 euroa, kokonaisbudjetti 358 000 euroa

Rakennustieto Oy: Materiaaliselostetietojen tietokanta ja materiaaliselosteen laadintatyökalu, avustus 94 549 e, kokonaisbudjetti 236 374 e

Rakentamisen laatu RALA ry: Vähähiilisyyteen ohjaaminen viestinnän ja tiedolla vaikuttamisen keinoin – Yhteishanke, avustus 89 497 euroa, kokonaisbudjetti 223 743 euroa

Rudus Oy: Innovatiivinen vähähiilinen kierrätyskiviainesbetoni, avustus 144 324 euroa, kokonaisbudjetti 360 810 euroa

Sato-Asunnot: Vähähiilinen rakentaminen, purkumateriaalien valmistelu uudisrakentamisen käyttöön, avustus 99 667 euroa, kokonaisbudjetti 249 168 euroa

SBB Finland: Kiinteistöportfolion kuormien optimointi kulutusjoustomarkkinassa, avustus 48 880 euroa,  kokonaisbudjetti 122 200 euroa

Sitowise: Asuinkerrostalojen rakenteiden rakennusfysikaalinen ja energiatehokas toimivuus tulevaisuuden ilmastossa, avustus 29 001 euroa, kokonaisbudjetti 72 502 euroa

Studio MPRA Arkkitehdit: Älykäs suunnittelutyökalu purettujen rakennusosien hyödyntämiseen, avustus 9780 euroa, kokonaisbudjetti 24 450 euroa

Valor Partners: Älykiinteistöjen tiedonjakoalusta ja hyödyntämisen mallit,  avustus 126 700 euroa, kokonaisbudjetti 316 750 euroa

Tänä keväänä järjestetyt hankehaut olivat Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman kahdeksasta hakukierroksesta viimeiset. Business Finland rahoitti neljällä hakukierroksellaan erityisesti kansainvälistä kasvua tavoittelevia toimijoita. Ympäristöministeriön neljällä hakukierroksella avustusta voivat hakea myös vain kotimaassa toimivat.

– Olen ohjelman hankesalkkuun tyytyväinen. Meillä on erinomainen kattaus innovatiivisia hankkeita, joiden tuloksista on varmasti iloa isoille ja pienille toimijoille sekä monelle eri kohderyhmälle. Toivon, että hankkeiden opit ja tulokset leviävät laajasti niin meillä kotimassa kuin kansainvälisesti, ohjelman projektikoordinaattori Maija Stenvall ympäristöministeriöstä sanoo.