lapwall
Kuva: woodcomp.fi

LapWall ostaa KW-Componentin seinäelementtien liiketoiminnan

LapWall Oyj ja Woodcomp-yhtiöön kuuluva KW-Component Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa KW-Componentin seinäelementtiliiketoiminta siirtyy LapWallin omistukseen liiketoimintakaupalla. KW-Componentille jää tilaelementtien valmistus ja puukerrostalojen urakointi.

Kuva: woodcomp.fi

Liiketoiminnan kauppahinta on 4,2 miljoonaa euroa, ja se maksetaan puoleksi käteisvastikkeella ja puoleksi LapWall Oyj:n osakkeilla. Kaupan myötä KW-Componentin elementtiliiketoiminnan henkilöstö siirtyy LapWallin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

KW-Componentin elementtiliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2022 oli noin 14 miljoonaa euroa. Tästä volyymista on toimitettu pientaloja valmistavalle Kastelli-taloille noin 70–80 % .

Liiketoimintakaupan yhteydessä allekirjoitettiin Kastelli-talot Oy:n kanssa puuelementtitoimitussopimus, joka on voimassa vuoden 2028 loppuun asti. Sopimukseen sisältyy viiden vuoden jatko-optio.

– LapWall on kasvanut nopeasti Suomen suurimmaksi puuelementtien valmistajaksi. LapWallin tavoitteena on ottaa yksikerrosseinäelementtimarkkinasta noin kolmasosa kuluvan strategiajakson aikana. Sovittu liiketoimintakauppa on tärkeä askel kohti tavoitettamme, ja se mahdollistaa yhtenä tekijänä yhtiön nopeamman kasvun puuelementtirakentamisen alalla. Liiketoimintakaupan johdosta LapWall saa merkittävän kumppanuusasiakkaan pitkälle tulevaisuuteen, LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen sanoo.

– KW-Componentin seinäelementtiliiketoiminnan myynti LapWallille mahdollistaa Woodcomp-konsernistrategian mukaisen keskittymisen puutuotteiden ja tilaelementtien valmistukseen sekä puukerrostalojen urakointiin, josta yhtiö hakee merkittävää kasvua lähivuosien aikana. Olemme tyytyväisiä LapWallin kanssa toteutettuun järjestelyyn, jolla varmistamme toimintojen, asiakkuuksien ja henkilöstön siirtymisen kotimaiselle puuelementoinnin edelläkävijälle. Woodcomp tulee jatkossa toimimaan LapWallin ja Kastelli-talojen merkittävänä precut- ja puutuotekumppanina., KW-Componentin toimitusjohtaja Marko Paloniemi kertoo.