AVI: Rakentamisen työsuojelussa on puutteita

Työsuojeluviranomaiset tekivät rakentamisen toimialaa edustaville työnantajille viime vuonna reilut 5000 tarkastusta 3700 valvontakohteessa. Valvonnassa tarkastajat antoivat lähes 11 000 eritasoista huomautusta siitä, ettei työsuojelu ollut lain edellyttämällä tasolla.

Puutteita havaittiin muun muassa putoamissuojauksissa, työtelineissä, työntekijäluetteloissa, työterveystarkastuksissa, henkilönsuojaimissa, koneiden ja laitteiden turvallisuudessa. 

– Mutta kehitystäkin on tapahtunut. Rakennustyömaiden pääurakoitsijat ovat alkaneet vaatia enenevässä määrin aliurakoitsijoiltaan työturvallisuussuunnitelmia. Lisäksi taakankiinnittäjän alamies -koulutuksen vaikutus on alkanut näkyä niin, että materiaalin siirrot tehdään turvallisemmin, arvioi työsuojelutarkastaja Juha Sinerjoki.

Tapaturmavakuutuslaitoksen viimeisen tilaston mukaan rakennusyritysten palkansaajille sattui vuonna 2020 noin 13 600 työpaikkatapaturmaa. Rakennustyömailla työskentelee paljon myös muita kuin rakennustoimialan yritysten työntekijöitä. Näille työntekijöille sattui rakennustyömailla yhteensä 4400 työpaikkatapaturmaa.

Rakennusalan työsuojeluvalvonnan tavoitteena on vähentää työtapaturmien ja ammattitautien määrää sekä saada työnantajat hoitamaan lakisääteiset työnantajavelvoitteensa.

Rakennusalalla tapahtuu muuttuvien olosuhteiden vuoksi paljon tapaturmia ja lisäksi esimerkiksi korjausrakentamisessa korostuvat kemiallisista altisteista johtuvat terveysongelmat. 

– Työtapaturmariskin lisäksi rakennustyössä altistutaan muun muassa melulle, erilaisille pölyille, lämpötilan ja sääolosuhteiden vaihtelulle, Juha Sinerjoki sanoo.