Rakentamista Pasilan Postipuistossa syyskuussa 2021, Tero Pajukallio.

Helsingissä valmistui yli 7000 uutta asuntoa vuonna 2021

Asuntorakentaminen Helsingissä jatkui vilkkaana jälleen vuoden 2021 aikana. Vuoden aikana valmistui 7105 asuntoa ja aloitettiin 7350 asunnon rakentaminen. Myös uutta toimitilaa rakennetaan.

Rakentamista Pasilan Postipuistossa syyskuussa 2021, Tero Pajukallio.

Vuonna 2021 Helsingissä uusia rakennuslupia myönnettiin 7551 asunnon rakentamiseksi, mikä on selkeästi enemmän kuin vuonna 2020. Rakenteilla olevan tuotannon ja myönnettyjen rakennuslupien perusteella asuntotuotannon määrä pysynee edelleen suurena tänä vuonna.

Helsingissä on määritelty vuosittaiseksi tuotantotavoitteeksi 7000 uuden asunnon rakentaminen. Vuodesta 2023 tavoite nousee 8000 asuntoon.

Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä pysytteli koko vuoden 2021 samalla tasolla 750 000 kerrosneliömetrin tuntumassa ja rakenteilla oli jatkuvasti yli 10 000 asuntoa.

Valmistuneista asunnoista noin 16 % oli valtion korkotukemia ARA-vuokra-asuntoja. Sääntelemätöntä asuntotuotantoa oli 66 % ja välimuodon asuntoja 18 %. Sääntelemättömistä asunnoista 2102 oli vuokra-asuntoja ja 2597 oli omistusasuntoja. Noin puolet välimuodon tuotannosta oli Hitas- ja hintakontrolloituja asuntoja (604). Asumisoikeusasuntoja valmistui yhteensä 218.

Kaikista valmistuneista asunnoista 91 % rakentui kerrostaloihin, noin kaksi prosenttia oli rivitaloasuntoja ja loput olivat omakoti- ja paritaloasuntoja tai sijaitsivat muissa rakennuksissa.

Uudisrakennuksiin valmistuneista kerrostaloasunnoista 65 % oli yhden tai kahden huoneen asuntoja. Kaikkien uudisrakennuskerrostalojen huoneistoalan keskiarvo pieneni edellisvuoden 53,2 neliömetristä 50,7 neliömetriin.

Määrällisesti merkittävintä rakentaminen on uusista alueista Pasilan ja Kalasataman alueilla. 

Toimitilaa valmistui vuoden 2021 aikana hieman alle 300 000 kerrosneliömetriä. Valmistuneen kerrosalan määrä on ollut keskimäärin samalla tasolla viimeisten neljän vuoden ajan.

Toimitilarakentamista aloitettiin runsaat 340 000 kerrosneliömetriä, mikä on selvästi kahta edellistä vuotta enemmän. Muuhun kuin asuinrakentamiseen myönnetyissä luvissa oli uutta kerrosalaa noin 360 000 kerrosneliömetriä.