Kuva: callio.info

AFRY esisuunnittelee Suomen ensimmäistä pumppuvoimalaitosta

Pyhäjärvellä sijaitsevassa yli 1445 metriä syvässä Pyhäsalmen kaivoksessa maanalainen louhinta on loppumassa vuoden 2022 aikana. EPV Energia Oy suunnittelee kaivoksen jatkohyödyntämistä 75 megawatin pumppuvoimalaitoksena, jonka avulla yhtiön tuuli- ja aurinkovoimalla tuottamaa energiaa voitaisiin hyödyntää joustavammin. AFRY:n esisuunnittelu pumppuvoimalaitoksesta on valmis vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kuva: callio.info

Kaivoksen tarjoama infrastruktuuri pumppuvoimalaitokselle on AFRY:n mukaan maailman mittakaavassa ainutlaatuinen. Pumppuvoimalaitos olisi toteutuessaan Suomen ensimmäinen, ja siinä olisi yksi maailman korkeimmista vesivoimalaitoksen putouskorkeuksista, yläaltaasta ala-altaaseen yli 1400 metriä. Tyypillisesti pumppuvoimalaitoksissa ylä- ja ala-altaiden korkeusero on satoja metrejä, ja siksi niitä rakennetaan yleensä vuoristoisiin maihin. Perinteisten vesivoimaloiden putouskorkeus on AFRY:n mukaan Suomessa melko pieni, tyypillisesti 5–30 metriä.

AFRY:n mukaan laitoksella olisi merkittävä rooli säätövoiman tuottamisessa. Säätövoimaa tarvitaan tasaamaan sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä eroa, ja sen merkitys kasvaa energianjärjestelmän pohjautuessa entistä enemmän esimerkiksi tuulivoimaan, jonka tuotanto on säästä riippuvaista.

– EPV Energia tarvitsee tuotantoportfolioonsa joustavuutta sääriippuvaisen energiantuotannon rinnalle. Strategiamme keskiössä on uusiutuva sähkö, jonka tuotantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoidaan uusilla teknologioilla. AFRY:llä on vahva osaaminen vastaavien laitosten suunnittelussa, ja he olivat tehneet hankkeeseen jo vuonna 2016 kattavan selvityksen, mikä osaltaan tuki valintaamme, kertoo EPV Energian projektipäällikkö Aki Hakulinen.

– Iso osa Suomen säätövoimasta tuotetaan perinteisellä vesivoimalla, ja jatkossa vesivarastojen rooli vain korostuu entisestään. Energian varastointi kulutushuippuja varten onnistuu erinomaisesti esimerkiksi pumppuvoimalaitosten avulla. AFRY on edelläkävijä paitsi perinteisen vesivoiman myös pumppuvoimalaitosten suunnittelussa, ja olemme innoissamme, että pääsemme EPV Energian kanssa luomaan Suomessa uutta tapaa hyödyntää kaivoksen infrastruktuuria suuren mittakaavan energiavarastohankkeessa, sanoo AFRY:n Suomen vesivoimaliiketoiminnasta vastaava johtaja Simo Väänänen.

Laitoksen teho olisi 75 megawattia, ja se pystyisi tuottamaan kerralla sähköä seitsemän tunnin ajan tauotta juoksutettaessa yläaltaasta vettä turbiinin läpi ala-altaaseen. Tämän jälkeen vesi pumpattaisiin ala-altaasta takaisin yläaltaaseen uutta juoksutusta varten yhdeksän tunnin ajan.

Esisuunnittelu on jatkoa AFRY:n aiemmin valmistuneelle esiselvitykselle, ja siinä kehitetään suunnitelmaa edelleen ja tarkennetaan voimalaitoksen teknisiä ratkaisuja. Toteutuessaan pumppuvoimalaitos voisi olla käytössä aikaisintaan vuonna 2025.