Nora Sillanpää

Aalto-yliopistoon Suomen ensimmäinen hulevesiprofessuuri

Nora Sillanpää

Nora Sillanpää on kehittänyt kaupunkivesien tutkimusta ja hallintaa suomalaisissa yliopistoissa yli 15 vuoden ajan. Sillanpää jatkaa professuurinsa ohella palvelujen kehittämistä Sitowisessä hulevesien hallinnan suunnittelun ja kaupunkipurojen kunnostusprojektien parissa.

Aalto-yliopiston teknisen vesitalouden professori Harri Koivusalo uskoo, että kahden tehtävän yhdistäminen hyödyttää molempia maailmoja.

– Nora on alan uranuurtaja, joka tuo nyt uusia käytännön näkökulmia tutkimukseen konsulttimaailmasta. Hänellä on visio siitä, mihin suuntaan olemme menossa ja paljon annettavaa alan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Myös Sillanpää pitää kaksoisrooliaan hedelmällisenä.

–  Konsulttitoimistossa työ on nopeatempoisempaa kuin akateemisessa maailmassa, mikä tuo ajatteluun jatkuvasti uusia näkökulmia. Toisaalta on antoisaa pyhittää yksi päivä viikossa alan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiselle, johon käytännön suunnittelutyö antaa perspektiiviä.

Alan tutkimuksessa keskitytään Sillanpään mukaan tällä hetkellä erityisesti hulevesien hallintamenetelmien kokeelliseen tutkimukseen ja mallintamiseen. 

– Tutkimme esimerkiksi erilaisten suodatusrakenteiden toimivuutta, Sillanpää kuvailee.

Toinen pääteemoista on mallinnustyökalujen kehittäminen alan suunnittelijoille.

– Mallinnamme vihreää infraa, hulevesien määrää ja laatua sekä haitta-aineiden kulkeutumista kaupunkialueilta vesistöihin, Sillanpää kertoo. 

Adjunct Professor -tehtävässä Sillanpää ohjaa lopputöitä tekeviä opiskelijoita ja tohtorikoulutettavia Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitoksella. Laitoksella koulutetaan joka vuosi noin 25 uutta diplomi-insinööriä ja tohtoriohjelmassa muutama alan tekniikan tohtori.