Ilmakuva tulevan kampuksen paikasta. Kuva: Helsingin kaupunki

4500 opiskelijan kampus Helsingin Roihupeltoon

Stadin ammatti- ja aikuisopistolle rakennetaan 4500 opiskelijan kampus Roihupeltoon. Oppilaitos korvaa nykyään kuudessa eri toimipisteessä olevat tilat. Kampuksen suunnittelukilpailu on käynnissä. Kampus otetaan käyttöön vuoden 2026 alussa.

Ilmakuva tulevan kampuksen paikasta. Kuva: Helsingin kaupunki

Holkkitielle nousevan kampuksen tiloista suunnitellaan joustavia, jotta ne sopivat ammatillisen koulutuksen muuntuviin tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä yksi kolmasosa koulutuksesta on työssä oppimista, joten tilat ovat mitoitettu 3000:lle lähiopetuksessa olevalle opiskelijalle. Tiloja tarjotaan myös kaupunkilaisille vapaa-ajan käyttöön. Rakennuksen kokonaislaajuus on yli 44 000 bruttoneliötä, ja se on Helsingin suurin talonrakennushanke lähivuosien aikana. Hankkeen toteuttaa Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat.

– On aivan mahtavaa, että saamme uudet, modernit opetustilat, joihin siirtyy useita eri tutkintoja, mikä osaltaan mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön eri tutkintoja opiskelevien opiskelijoiden kesken. Lisäksi Metropolian kampus sijaitsee lyhyen matkan päässä ja mahdollistaa myös ammattikorkeakoulun kanssa tehtävän yhteistyön ja siirtymän ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön linjanjohtaja Arja Kukkonen sanoo. 

Uudisrakennuksen tontilla sijaitsevat rakennukset puretaan ensi vuoden aikana. Oppilaitos toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa valittu palveluntuottaja vastaa hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan. 

Kampuksen hiilijalanjälki tulee olemaan vähintään 10 % pienempi kuin vertailulaskelman. Vaatimuksiin kuuluvat muun muassa purettavien rakennuksien betonimurskeen, kierrätysmaamassojen, uudelleenkäytettävien rakennusosien ja vähähiilisten rakennusmateriaalien hyödyntäminen. Vähintään 15 prosenttia rakennuksen energiankulutuksesta tuotetaan paikan päällä uusiutuvilla energiamuodoilla. Rakennuksen E-luvun tulee olla alle 70 kWhE/m2. Myös työmaan ympäristövaikutuksia minimoidaan.

Palvelutuottaja valitaan ensi vuoden alussa, ja alustavan aikataulun mukaan kampus otetaan käyttöön vuoden 2026 alussa.