Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Ympäristöministeriöltä 1,1 miljoonaa puurakentamisen kehittämiseen

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Ympäristöministeriö sai määräaikaan mennessä 35 hakemusta, joiden arvioinnista vastasi ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen edustajista koottu riippumaton arviointiryhmä. Rahoitettavien hankkeiden kokonaisbudjetti on noin 2,9 miljoonaa euroa.

Kiinnostuneille tarjottiin mahdollisuus jalostaa omaa hankeideaa yhdessä asiantuntijoiden kanssa jo ennen haun aukeamista.

– Sparrasimme hankeideoita 22 kiinnostuneen hakijan kanssa, mikä teki hausta osallistavan ja avoimen. Kymmenen jäi vielä hauduttelemaan ideaansa jättämättä hakemusta, mutta seitsemän menestyi varsinaisessa haussa. Kaikki keskustelu oli meille erittäin arvokasta, kertoo projektiasiantuntija Simon le Roux.

Seuraavat hakijat saivat avustusta. Summissa ensin hankkeen budjetti ja sen jälkeen saatu avustus.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 339 793 e, 135 917 e

ProdLib Oy 124 950 e, 49 980 e

Y-Säätiö 250 200 e, 99 200 e
Fixtep Oy 21 000 e, 8 400 e
Helst Oy 192 400 e, 76 960 e
Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö 106 601 e, 42 640 e
Korepuu Oy 451 380 e, 150 000 e
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 200 000 e, 80 000 e
Tampereen yliopisto, ECOSAFE 282 000 e, 112 800 e
Arctic Smart Village Oy 200 000 e, 80 000 e
Honkarakenne Oy 222 500 e, 77 875 e
Rothoblaas SRL 125 000 e, 50 000 e
Casagrande Laboratory Center of Urban Research Oy, 200 000 e, 80 000 e
Rakennustieto Oy 36 000 e, 14 400 e
Rakennustieto Oy 20 000 e, 8 000 e
Arkkitehtitoimisto Elina Ipatti Oy (Maamusta Oy:n kanssa) 79 448 e, 31 779 e
Weston Group Oy 140 000 e, 56 000 e