Kaivopiha-Ylva
Kuva: ylva.fi

Ylva selvitti vuokralaistensa toiminnan vastuullisuuden

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama kiinteistönomistaja Ylva selvitti, millainen vaikutus sen tiloissa vuokralla olevien yritysten liiketoiminnalla on ympäröivään yhteiskuntaan.

Kuva: ylva.fi

Kiinteistönomistaja voi valita tiloihinsa päästötöntä sähkö- ja lämpöenergiaa tai parantaa rakennuksen energialuokkaa remontoimalla. Ylvan mukaan omistajan vastuu ei kuitenkaan lopu tähän. Merkittävä osa kiinteistöliiketoiminnan vaikutuksista voi syntyä siitä, millaiset yritykset ja toimijat tiloja käyttävät.

– Esimerkiksi vaatteita tai elintarvikkeita valmistavilta yrityksiltä edellytetään ymmärrystä toimintaketjujen ja alihankintojen vastuullisuudesta. Vastaavasti meidän täytyy vuokranantajana tietää, millaista liiketoimintaa mahdollistamme vuokraamalla tilojamme, kertoo Ylvan kestävyydestä vastaava johtaja Antti Ruuska.Ylva päätti tutkia omien vuokralaistensa vaikutusta yhteistyössä suomalaisen Uprightin kanssa.

– Kehittämämme nettovaikutusmalli pohjautuu yli 200 miljoonaan tieteelliseen artikkeliin, joista tekoäly kerää tietoa. Yhdistämällä tämä ymmärrys luomaamme koko globaalia yksityistä sektoria ja sen arvoketjuja kuvaavaan tuote- ja palvelutaksonomiaan voimme arvioida, millainen kokonaisvaikutus jollain toimialalla tai yrityksellä on maailmaan, kertoo Uprightin Growth & Product -alueesta vastaava Tuukka Yrttimaa.

Analyysi toteutettiin keväällä 2021, ja sen piiriin otettiin koko Ylvan vuokralaiskanta eli noin 50 yritystä. Yritysten vaikuttavuutta tarkasteltiin neljässä kategoriassa: yhteiskunta, tieto, terveys ja ympäristö. Lopulliset johtopäätökset vastuullisuudesta tehdään kuitenkin kokonaisuuden perusteella.

– Vastuullisuutta unohdutaan helposti tarkastelemaan yksittäisten vaikkakin sinällään tärkeiden mittareiden kautta. Arvioidaan esimerkiksi, paljonko yritys käyttää luonnonvaroja tai miten paljon työtapaturmia sattuu. Nettovaikutusmalli pureutuu ennen kaikkea holistisen kokonaiskuvan ymmärtämiseen, eli siihen mitä resursseja yritys ydinliiketoiminnassaan käyttää ja mitä resursseilla saadaan positiivisella puolella aikaiseksi, Yrttimaa sanoo.

Tähän asti vastuullisuus on tarkoittanut Ylvan mukaan sen vuokraustoiminnassa yrityksen arvomaailmaan sopimattomien toimialojen poissulkuja.

– On selvää, että emme halua vuokrata tilojamme minkä tahansa toimialan yrityksille. Esimerkiksi ase- tai tupakkateollisuuden toimijat eivät arvopohjaamme sovi, ja ne joutuvat siksi etsimään toimitilansa toisaalta. Toivon, että tulevaisuudessa pystymme ymmärtämään paremmin vuokralaistemme liiketoimintaa, ja myös palvelemaan heitä paremmin, kertoo Ruuska.